G R A U R
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Proiectele noastre
Indexul Operelor Plagiate
Alternativa Academica
Contact
Societatea civilă are dreptul să se manifeste acolo unde statul, prin reprezentanţii săi, nu poate, nu ştie sau nu vrea să intervină sau să acţioneze.
Despre noi
Intervenţii civice, comunicate
Sub egida Asociaţiei GRAUR
GRAUR (Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară) este o asociaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 2004 în Cluj-Napoca.

Misiunea asociaţiei
Manifestarea activă a poziţiei academice în toate problemele societăţii româneşti.

Obiective
1. Combaterea plagiatului, imposturii academice şi abuzurilor de orice fel în viaţa universitară.
2. Sprijinirea soluţiilor de modernizare a şcolii româneşti.

Forme de acţiune
1. Programe, proiecte, intervenţii civice, campanii şi conferinţe, lucrări cu tematică specifică.
2. Mijloace active de combatere a plagiatului ca Indexul Operelor Plagiate.
3. Exprimarea publică a punctelor de vedere (publicaţia Alternativa Academică).

Finanţare:
Exclusiv privată.

Important!
Asociaţia GRAUR este şi acţionează ca un avertizor public.
Intervenţiile civice sunt acţiuni concrete, care răspund cerinţelor formulate în obiective şi programe.
Fiecare intervenţie civică este fundamentată pe elemente de legitimitate, are o natură specifică, nişte efecte sociale scontate şi un mod de derulare.
Din modul de prezentare a intervenţiilor civice aflate în curs sau a celor deja finalizate, orice persoană poate afla în mod transparent care sunt acţiunile concrete al asociaţiei GRAUR şi care sunt efectele acestor acţiuni.

Comunicat de presă

29 decembrie 2018:
Cine vorbeşte despre plagiatul „minor” din România? Societatea nu poate fi timorată de declaraţiile unui ministru plagiator care nu a luat niciodată, nici o măsură pentru eradicarea plagiatului şi întărirea sistematică a integrităţii în rândurile tineretului din România. Societatea civilă nu poate renunţa la un ideal al integrităţii sociale, al integrităţii academice de teama faţă de un plagiator care a murdărit şi care continuă să murdăreasca comunitatea, prin poziţia pe care puterea politică i-o conferă în continuarea dispreţului suveran faţă de orice lege. Vocea reprezentanţilor societăţii civile trebuie să se audă cu putere, la nivelul şi cu amplitudinea care să compenseze lipsa evidentă de proporţionalitate a mijloacelor de acţiune a celor se aşează de partea binelui public, respectiv a lipsei de respect pentru acesta.

Intervenţii civice

Lista de intervenţii civice 2018

Din care, în curs, detaliat:
Din care, finalizate:
Nu este cazul.

Lista de intervenţii civice 2017

Din care, în curs, detaliat:
Din care, finalizate:
Nu este cazul.

Lista de intervenţii civice 2016

Din care, în curs, detaliat:
Din care, finalizate:

Lista de intervenţii civice 2015

Lista de intervenţii civice 2014

Lista de intervenţii civice 2013

Proiecte

1. Proiectul „Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”

Componentă de proiect destinată descurajării plagiatului în şcoli, mediul academic şi cercetarea ştiinţifică. Proiectul este susţinut de Indexul Operelor Plagiate, de publicaţii şi lucrări tematice destinate instruirii şi popularizării în domeniul integrităţii în munca intelectuală. In acest moment Indexul Operelor Plagiate cuprinde un număr de 421 fapte de plagiat confirmate şi publicate.

2. Proiectul „Construirea patrimoniului naţional electronic integrat cu sistemul antiplagiat şi cu sistemul de ecologizare a INTERNET-ului”
Componentă de promovare a unei propuneri legislative integrate. Proiectul acţionează pentru dezvoltarea unei legislaţii moderne cu privire la modul de constituire şi întreţinere a creaţiei intelectuale scrise.

3. Proiectul „Universitatea, model de integritate, pentru comunitate”
Componentă de dezvoltare a unor modele de integritate pentru universităţi şi comunităţi. Prin acest proiect se identifică şi se sesizează cazurile de fraudare a bugetelor publice prin intermediul proiectelor de cercetare. O altă direcţie se militează pentru promovarea municipiului Cluj-Napoca drept „Capitala integrităţii României” şi a dezvoltării alternative moderne a direcţiei de turism tematic.

Conferinţe

1. Stima de sine, integritate, progres – o schiţă de strategie socială. Oradea. 21 martie 2018. Organizator: Organizaţia Liberală a Femeilor, Bihor. Conferenţiar: Dorin Isoc.
2. Originalitate, plagiat, contraplagiat - aspecte practice. Biblioteca centrală universitară. Timisoara. 1 martie 2018. Conferenţiar: Dorin Isoc.

Cărţi

1. ISOC, Dorin. Prevenitor de plagiat. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2014.
2. ISOC, Dorin şi ISOC, Tudor. Indexul Operelor Plagiate în România. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2014.
3. ISOC, Dorin. Ghid de acţiune contra plagiatului. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2012.
4. ISOC, Dorin, CROITORU, Anca şi STEGĂROIU, Dan Universitatea Românească între Reformă şi Anti-Reformă. De ce le este frică “baronilor" universităţilor româneşti de societatea civilă?. Cluj-Napoca: Studia. 2008.

Studii, rapoarte

1. ISOC, Dorin. Plagiatul clădeşte corupţia; corupţia surpă societatea. GRAUR. Cluj-Napoca. August 2017. aici
2. GRAUR. O statistică a plagiatului – autori de scrieri plagiate (1). Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară - Echipa Indexului Operelor Plagiate. 10 aprilie 2018. aici

Iniţiative legislative

1. ISOC, Dorin. Construirea patrimoniului naţional electronic al operelor scrise, a sistemului antiplagiat şi de ecologizare a INTERNET-ului. Iniţiator: GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară. Februarie 2015.

Notă: Aceste materiale pot fi preluate de orice persoană interesată. Preluarea se va face cu respectarea prevederilor Legii drepturilor de autor şi a regulilor academice de bună conduită. Pentru evitarea oricăror confuzii, orice preluare se face prin citare, prin menţionarea faptului că materialele sunt disponibile pe www.plagiate.ro şi a datei ultimei vizite (probabil a datei preluării), prin semnalarea explicită a întinderii (cu ghilimele).
Când preluarea se face prin rezumare sau parafrazare, se va indica numele autorului şi la urma preluării prin rezumare sau parafrazare se va indica referinţa (exemplu în GRAUR {text rezumat sau parafrazat după textul original} [2]).
© 2018 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România