G R A U R
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Proiectele noastre
Indexul Operelor Plagiate
Alternativa Academica
Contact
Societatea civilă are dreptul să se manifeste acolo unde statul, prin reprezentanţii săi, nu poate, nu ştie sau nu vrea să intervină sau să acţioneze.
Despre noi
Intervenţii civice
Sub egida Asociaţiei GRAUR
GRAUR(Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară) este o asociaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 2004 în Cluj-Napoca.

Misiunea asociaţiei
Manifestarea activă a poziţiei academice în toate problemele societăţii româneşti.

Obiective
1. Combaterea plagiatului, imposturii academice şi abuzurilor de orice fel în viaţa universitară.
2. Sprijinirea soluţiilor de modernizare a şcolii româneşti.

Forme de acţiune
1. Programe, proiecte, intervenţii civice, campanii şi conferinţe, lucrări cu tematică specifică.
2. Mijloace active de combatere a plagiatului ca Indexul Operelor Plagiate.
3. Exprimarea publică a punctelor de vedere (publicaţia Alternativa Academică).

Finanţare:
Exclusiv privată.

Important!
Asociaţia GRAUR este şi acţionează ca un avertizor public.
Intervenţiile civice sunt acţiuni concrete, care răspund cerinţelor formulate în obiective şi programe.
Fiecare intervenţie civică este fundamentată pe elemente de legitimitate, are o natură specifică, nişte efecte sociale scontate şi un mod de derulare.
Din modul de prezentare a intervenţiilor civice aflate în curs sau a celor deja finalizate, orice persoană poate afla în mod transparent care sunt acţiunile concrete al asociaţiei GRAUR şi care sunt efectele acestor acţiuni.
Comunicat de presă
28 martie 2018:
Faceţi din Academia Română farul integrităţii şi viitorului României ! (Scrisoare deschisă membrilor Academiei Române) Academia Română se află în faţa evenimentului alegerii unui nou preşedinte. Totodată, Academia Română se află în faţa unor opţiuni majore pentru secolul XXI. O provocare majoră pusă în faţa instituţiei este recunoaşterea necesităţii că viitorul României depinde de integritate ca valoare care trebuie construită în fiecare clipă. Niciodată Academia Română nu s-a pronunţat asupra plagiatului şi imposturii academice, niciodată Academia Română nu s-a pronunţat asupra tolerării lipsei de integritate ca potenţial pericol la siguranţa şi evoluţia României. In numele societăţii civile, Asociaţia GRAUR face o invitaţie, la corecta aşezare a înaltei instituţii în raport cu probleme grave care afectează societatea românească.
Intervenţii civice 2018

Intervenţia civică nr.18/2018

Se solicită Preşedintelui României să retragă titlul şi distincţia „Steaua României” acordate dnei Ecaterina Andronescu pentru grave încălcări ale eticii universitare probate prin înregistrările din Indexul Operelor Plagiate.

Intervenţia civică nr.16/2018

In condiţiile în care în ultimii 27 de ani Academia Română nu a luat niciodată atitudine sau în studiu fenomenul plagiatului şi instituţia a dovedit lipsa de interes pentru faptele de plagiat ale membrilor săi sau a colaboratorilor săi, GRAUR se va adresa fiecărui membru al Academiei Române cu o scrisoare de informare. In scrisoare se va solicita şi manifestarea poziţiei membrilor inclusiv faţă de alegerile pentru funcţia de preşedinte al Academiei.

Intervenţia civică nr.15/2018

Solicitare la autorităţile locale prin care se cere retragerea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca dlui.Prof.Univ. Marius Bojiţă care apare în Indexul Operelor Plagiate ca autor de fapte de plagiat.

Intervenţia civică nr.14/2018

Solicitare la autorităţile locale prin care se cere retragerea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca dlui.Prof.Univ. Radu Munteanu care apare în Indexul Operelor Plagiate ca autor de fapte de plagiat.

Intervenţia civică nr.13/2018

Solicitare la autorităţile locale ale Municipiului Ploieşti prin care se cere retragerea titlului de cetăţean de onoare dlui.Prof.Nicolae Napolean Antonescu care apare în Indexul Operelor Plagiate ca autor de fapte de plagiat.

Intervenţia civică nr.12/2018

Se solicită Ministrului Educaţiei să demită toate persoanele din Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) care apar ca autori de scrieri plagiate raportate în Indexul Operelor Plagiate .

Intervenţia civică nr.11/2018

Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava este informată că mai mulţi profesori ai săi apar în Indexul Operelor Plagiate cu fapte de plagiat şi se cere verificarea şi constatarea faptelor şi apoi, eliminarea lor din viaţa universitară şi afişarea dezicerii de aceştia pe pagina instituţiei.

Intervenţia civică nr.10/2018

Se solicită Ministrului Educaţiei, Ministerului Cercetării şi Curţii de Conturi a României se impună ca angajaţii din instituţiile publice să precizeze în lucrările elaborate, în mod explicit, sursa de finanţare.
Intervenţii civice 2017

Intervenţia civică nr.04/2017

Se solicită Ministerului Educaţiei să pună la dispoziţie informaţiile financiare şi de organizare a proiectului cu finanţare publică, prin banca mondială, proiect intitulat „Stiinţe ale naturii computaţionale şi studii interdisciplinare” ce a avut ca director pe Prof.univ.Petrilă Titus Horia. In rezultatele acestui proiect apar lucrări plagiate raportate în Indexul Operelor Plagiate .
Intervenţii civice 2016

Intervenţia civică nr.21/2016

Se notifică Ministerului Educaţiei Naţionale faptul că Indexul Operelor Plagiate a publicat faptele de plagiat sub numerele 00340, 00339, 00338, 00337, 00336, 00335 cu referire la teza de doctorat a dlui Nicu Florescu şi că prin aceasta titlul ştiinţific acordat în condiţii nelegale se impune a fi retras.

Proiecte

1. Proiectul „Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare şi fără contrafacere”

Componentă de proiect destinată descurajării plagiatului în şcoli, mediul academic şi cercetarea ştiinţifică. Proiectul este susţinut de Indexul Operelor Plagiate, de publicaţii şi lucrări tematice destinate instruirii şi popularizării în domeniul integrităţii în munca intelectuală. In acest moment Indexul Operelor Plagiate cuprinde un număr de 421 fapte de plagiat confirmate şi publicate.

2. Proiectul „Construirea patrimoniului naţional electronic integrat cu sistemul antiplagiat şi cu sistemul de ecologizare a INTERNET-ului”
Componentă de promovare a unei propuneri legislative integrate. Proiectul acţionează pentru dezvoltarea unei legislaţii moderne cu privire la modul de constituire şi întreţinere a creaţiei intelectuale scrise.

3. Proiectul „Universitatea, model de integritate, pentru comunitate”
Componentă de dezvoltare a unor modele de integritate pentru universităţi şi comunităţi. Prin acest proiect se identifică şi se sesizează cazurile de fraudare a bugetelor publice prin intermediul proiectelor de cercetare. O altă direcţie se militează pentru promovarea municipiului Cluj-Napoca drept „Capitala integrităţii României” şi a dezvoltării alternative moderne a direcţiei de turism tematic.

Conferinţe

1. Stima de sine, integritate, progres – o schiţă de strategie socială. Oradea. 21 martie 2018. Organizator: Organizaţia Liberală a Femeilor, Bihor. Conferenţiar: Dorin Isoc.
2. Originalitate, plagiat, contraplagiat - aspecte practice. Biblioteca centrală universitară. Timisoara. 1 martie 2018. Conferenţiar: Dorin Isoc.

Cărţi

1. ISOC, Dorin. Prevenitor de plagiat. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2014.
2. ISOC, Dorin şi ISOC, Tudor. Indexul Operelor Plagiate în România. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2014.
3. ISOC, Dorin. Ghid de acţiune contra plagiatului. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2012.

Studii, rapoarte

1. ISOC, Dorin. Plagiatul clădeşte corupţia; corupţia surpă societatea. GRAUR. Cluj-Napoca. August 2017. aici
2. GRAUR. O statistică a plagiatului – autori de scrieri plagiate (1). Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară - Echipa Indexului Operelor Plagiate. 10 aprilie 2018. aici

Notă: Aceste materiale pot fi preluate de orice persoană interesată. Preluarea se va face cu respectarea prevederilor Legii drepturilor de autor şi a regulilor academice de bună conduită. Pentru evitarea oricăror confuzii, orice preluare se face prin citare, prin menţionarea faptului că materialele sunt disponibile pe www.plagiate.ro şi a datei ultimei vizite (probabil a datei preluării), prin semnalarea explicită a întinderii (cu ghilimele).
Când preluarea se face prin rezumare sau parafrazare, se va indica numele autorului şi la urma preluării prin rezumare sau parafrazare se va indica referinţa (exemplu în GRAUR {text rezumat sau parafrazat după textul original} [2]).
© 2018 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România