A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A
       
A
C
A
D
E
M
I
C
A
Publicatie electronica de atitudine si initiativa civica si profesionala
Despre GRAUR
 
6 martie 2015

Cartelul plagiatului şi al plagiatorilor

Prof.Univ.Dorin Isoc, dr.ing, E-mail personal:Dorin.Isoc@yahoo.com , Blog: http://dorinisoc.blogspot.com
Motto:
"In lumea pagubei, ....... "
Proverb aiurea

Tichia de mărgăritar de pe capul haiducului…

Teza multiplu plagiată a primului ministru a fost doar tichia de mărgăritar.
Istoria aştepta tichia iar poporul român a privit-o cu mirare fără să înţeleagă prea bine ce e aia „plagiat”. Cu ajutorul presei, românii au început să creadă că plagiatele sunt exclusiv ale politicienilor.
Dacă nu ar fi fost Internetul, toate ar fi rămas doar sămânţă de scandal pe sticlă şi între politicieni lipsiţi de alte calităţi.
Dar şi aici apare „dar”-ul necesar: România nu are numai plagiate şi plagiatori, România are un Cartel oficial al plagiatului şi plagiatorilor!!!!

Memoria care creşte fără voia unora…

In 2012 ia fiinţă Indexul Operelor Plagiate al adresa www.plagiate.ro. Incet, încet, cu ajutorul românilor care ştiu citi şi nu au probleme cu memoria, s-a format o bancă de opere plagiate.
De interes sunt plagiatele istorice, adică acelea care au fost ascunse prin cărţi şi sertare, prin biblioteci, între cărţi cinstite.
De ce au trebuit scoase în faţă plagiatele istorice? Sunt mai multe raţiuni care trebuie declarate în mod deschis.
Avem nevoie să cunoaştem plagiatele istorice fiindcă plagiatele nu sunt prescriptibile, nu se uită şi nu se iartă niciodată. Ele trebuie doar cunoscute şi evitate: fără ură, fără patimă! Plagiatele nu trebuie citate. Plagiatele sunt non-valori şi orice om de bună credinţă trebuie să fie avertizat să nu le folosească.
Avem nevoie să cunoaştem plagiatele istorice fiindcă până la acest moment nimeni nu avea o dimensiune reală a cât de multe plagiate are România şi mai ales cine sunt persoanele care ca autori, au pus în circulaţie aceste opere plagiate.
Indexul Operelor Plagiate a ajuns la o evidenţă de 150 de opere plagiate din circa 10,000 de opere plagiate la cât se estimează drama culturii româneşti.
In acest moment există posibilitatea unor analize deosebit de pertinente prin care să se poată justifica lipsa de apetit a conducerilor universităţilor pentru impunerea unui standard de integritate la nivelul lumii civilizate.

România are un Cartel al plagiatelor şi plagiatorilor!

Puţină lume ştie că există un sindicat al rectorilor, adică instituţia numită „Consiliul Naţional al Rectorilor”. El este pe Internet la www.cnr-romania.ro.
De ce este nevoie de acest organism? Consiliul Rectorilor este necesar pentru că universităţile trebuie să evite concurenţa reală. Consiliul Rectorilor este necesar pentru că universităţile româneşti trebuie să ţină în şah Parlamentul, Guvernul şi pe oricine ar avea chef să atace moşiile baronilor rectorali locali.
Consiliul Rectorilor este organul care se opune în fond oricărei modificări a stării de fapt în învăţământul superior românesc. In mod subtil, Consiliul Rectorilor s-a insinuat în Legea educaţiei. Consiliul Rectorilor este necesar pentru că banul public trebuie sifonat fără nici un fel de opoziţie.
De plagiat sau de integritate universitară, Consiliul Rectorilor nu este preocupat.

Cine este membru cu acte în regulă în Cartelul Plagiatului?

Din Indexul Operelor Plagiate rezultă pentru prima dată că în Consiliul Rectorilor sunt şi au fost mereu rectori, autori de opere plagiate. Pentru prima dată în istorie, numele şi poziţiile din Indexul Operelor Plagiate de la www.plagiate.ro sunt date în continuare:

1. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad: Index 142/03 (plagiat al Prof. Ramona LILE, rector şi membră a Consiliului Naţional al Rectorilor).
2. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad: Index 95/06; 96/06; (plagiate ale Prof. Aurel Ardelean, rector fondator şi preşedinte a Universităţii), respectiv Index 139/06; 140/06 (plagiate ale Prof. Coralia-Adina COTORACI, rector şi membru al Consiliului Naţional al Rectorilor).
3. Universitatea de Medicină şi farmacie „Carol Davila” din Bucureşti: Index 86/06; 102/06; 108/06 (plagiate ale Prof.Ioanel Sinescu, rector, membru al Academiei Române şi membru al Consiliului Naţional al Rectorilor).
4. Universitatea Politehnica Bucureşti: Index 113/05; 114/05; (plagiate ale Prof. Ecaterina Andronescu, rector la momentul publicării şi preşedintele de onoare actual al Consiliului Naţional al Rectorilor).
5. Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg.Mureş: Index 27/06; (plagiat al Prof. Leonard AZAMFIREI, rector şi membru al Consiliului Naţional al Rectorilor), Index 09/06 (plagiat al Prof.Constantin COPOTOIU, rector la momentul publicării), Index 09/06, 19/06 (plagiat al Prof.BRâNZANIUC Klara, prorector la momentul publicării).
6. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău: Index 118/05; (plagiat al Prof. Valentin Nedeff, rector şi membru al Consiliului Naţional al Rectorilor).
7. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: Index 120/05, 121/05; 123/05; (plagiate ale Prof.Mihail Abrudean, prorector la momentul publicării).

A doua bombă: Consiliul Naţional al Rectorilor nu este preocupat de plagiate

Preocupările Consiliului Naţional al Rectorilor sunt multiple:
„…CNR are ca scop asigurarea aplicării în mod unitar a Legii Educaţiei Naţionale şi altor prevederi normative de profil, precum şi asigurarea autonomiei universitare.
CNR reprezintă universităţile acreditate din România, în raport cu autorităţile statului, fiind singurul organism de promovare a intereselor universităţilor în raport cu acestea, inclusiv în procesul legislativ care afectează educaţia şi cercetarea.
Membrii CNR conlucrează pentru a-şi îndeplini responsabilităţile asumate în domeniile de predare, cercetare, promovare a tinerilor cercetători şi specialiştilor, educaţie continuă, transfer tehnologic, schimb de cunoştinţe şi cooperare internaţională….”

Nimic despre integritate, plagiat şi despre plagiatori!

Cartelul conduce învăţământul superior, Cartelul nu are nimic cu plagiatorii, Cartelul prăseşte plagiatorii, Cartelul reprezintă România!
Dacă România are un prim-ministru plagiator care o reprezintă, dacă România are un parlament cu plagiatori care vor să facă din plagiat, obiect de cultură naţională, este firesc să aibă România şi un Cartel al rectorilor plagiatori.

Trăiască Republica Românilor Plagiatori!