A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A
       
A
C
A
D
E
M
I
C
A
Publicatie electronica de atitudine si initiativa civica si profesionala
Despre GRAUR

Campania pentru integritate academica. Campania antiPlagiat        Ghinesbuca haiducilor si haiduciilor contra civilizatiilor

4 decembrie 2015

Statul român ocroteşte plagiatul şi plagiatorii (2). Universitatea de plagiat

Prof.Univ.Dorin Isoc, dr.ing, E-mail personal:Dorin.Isoc@yahoo.com , Web profesional: http://users.utcluj.ro/~isoc. Blog: http://dorinisoc.blogspot.com

Vorbă înainte

Prin serialul de faţă, prin informaţii concrete şi probate, se urmăreşte aducerea plagiatului acolo unde-i este locul: plagiatul este o abatere etica a „gulerelor albe” care stă la baza celor mai grave infracţiuni.
„Gulerele albe” sunt sprijinite de instituţiile statului. Când instituţiile sunt conduse de oameni care încalcă legea, morala şi standardele etice, se naşte „statul infractor”. In aceste situaţii apare imaginea că instituţiile statului încalcă legea. In faţa faptelor „statului infractor” societatea civilă trebuie să reacţioneze în modul cel mai rece, mai tenace şi mai sistematic.
Asociaţia GRAUR din Cluj-Napoca a iniţiat şi gestionează Indexul Operelor Plagiate de la adresa www.plagiate.ro. In acest Index se află pentru prima dată un volum semnificativ de informaţii care poate documenta în mod deplin evenimente pe care presa şi alte surse de comunicare doar le sesizează.
Să nu uităm două idei fundamentale:
Integritatea unei comunităţi nu este dată de numărul de indivizi care aplică regulile ci de faptul că există în aceea comunitate indivizi toleraţi care nu aplică aceleaşi reguli.
şi
Pentru îndreptarea răului din societate, instituţiile statului pot acţiona numai prin respectarea legii iar societatea civilă are dreptul să acţioneze prin toate mijloacele prin care legea nu este încălcată.

Unde batem….

In România a ajuns să se creadă că numai oamenii politici şi doctoranzii plagiază.
Nimic mai fals! In cele ce urmează se va dovedi cu informaţii multe şi cu vorbe puţine că în România principalii plagiatori sunt chiar dascălii, mai corect, dascălii din universităţi. Se va mai dovedi că pentru aceştia plagiatul este calea spre corupţie, spre minciună şi chiar calea spre cel mai deplin ridicol.
Este corect să precizăm că ar fi eronat să se creadă că autorul acestor rânduri aruncă anatema asupra colegilor lui. Este cert că nu toţi dascălii universitari plagiază şi este corect să-i respectăm pe cei care dovedesc integritate în munca lor.
Vom dovedi însă cu fapte că tăcerea oamenilor corecţi nu face decât să permită extinderea leprei plagiatului, extinderea corupţiei.

Universitatea de stat şi de corupţie

Primul studiu de caz, concret şi complex asupra plagiatului şi a gravităţii consecinţelor existenţei lui, este identificat la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (www.ub.ro). Această universitate este o instituţie de stat. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău nu este, cum s-ar crede, o universitate privată şi nu vinde diplome goale, ci le oferă cu surle şi trâmbiţe prin cheltuirea banului public.

Universitatea de plagiate şi complicitate

Numai din Indexul Operelor Plagiate de la adresa www.plagiate.ro se poate extrage o mare parte din „tezaurul de creaţie plagiată” al dascălilor Universităţii din Bacău ca în Anexa 1 dar şi lista dascălilor şi producţia lor de plagiate ca în Anexa 2.
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este o universitate de plagiat mai deosebită. Aici, sub conducerea rectorului ei, prof.Valentin Nedeff, Universitatea şi-a creat o maşină proprie de plagiat. Aceasta este o revistă de specialitate întitulată „Modelling and optimization in the machines building field„.
Revista de specialitate este editată împreună cu Academia de ştiinţe tehnice din România (http://www.astr.ro/) şi în cooperare cu Universitatea Politehnica Bucureşti şi Universitatea Tehnică din Iaşi.
In paginile revistei au apărut în perioada 2005-2008 cele mai multe din plagiatele indexate, dar nu numai. Revista-maşină de plagiate avea şi un colectiv de redacţie (editorial board) alcătuit din:
„…►Prof. dr. Gabriel Lazăr (autor al plagiatelor indexate la 0023/06, 00110/05, 00116/05, 00210/06, 00211/06, 00212/06, 00213/06, 00214/06!), University of Bacău,
Eng. dr. Emilian Moşneguţu, University of Bacău,
Eng. dr. Mirela Panainte, University of Bacau,
Eng. Carmen Savin, University of Bacău,
Eng. Cobrea Codrin, University of Bacau (autor al plagiatelor indexate la 00042/06, 00044/06,00050/06!)..”.
Ca o revistă de renume ce se închipuia, ea avea şi o echipă de recenzenţi ştiinţifici (Scientific reviewers), profesori din Universitatea de plagiat sau celebrităţi din alte universităţi. Ei au doar nume şi nu ştiu nimic din ceea ce se întâmplă în apropierea şi în responsabilitatea lor. Mai multm cei care trebuie să vegheze la integritatea articolelor publicate sunt ei înşişi plagiatori în revista pe care o păstoresc. Le dăm numele spre veşnică dojană:
Acad. Radu Voinea (România, Academia Română).
Conf.dr.ing. Şt. Ababei (România, Universitatea „Vasile Alescandri”, Bacău,) (coautor al plagiatelor indexate la 00011/06, 00012/06, 00013/06, 00038/06).
Prof.dr. ing.Ioan Abrudan (România, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca).
Prof.dr.ing. N. Alexandrescu (România, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”din Iaşi).
Prof.dr. ing.M. Agop (România, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”din Iaşi).
Conf.univ.pr.dr. I. Băisan (România, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”din Iaşi).
Prof.dr. ing.Luminiţa Bibire (România, Universitatea „Vasile Alescandri”, Bacău, coautoare pentru plagiatele indexate la 0042/06, 00044/06, 00050/06, 00214/06).
Prof.dr. M. Cabibbo (Italia, Univ. Politecnica Delle Marche, Ancona).
Prof.dr.ing. Tudor Căsăndroiu (România, Universitatea Politehnica Bucureşti).
Prof.dr.ing. Radu Iacob Coteţiu (România, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Baia Mare).
Prof.dr.ing. Al. Crăciun (Moldova).
Prof.dr.ing. M. Creţu (România).
Prof.dr.ing. S. Creţu (România, Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti:).
Prof.dr.ing. Ion Cristea (România, Universitatea „Vasile Alescandri”, Bacău, coautor al plagiatelor indexate la 00070/06, 00071/06).
Prof.dr. P. Dasič (Serbia, High Technological Technical School Krusevac).
Prof.dr. S. Ekinovic (Bosnia şi Herzegovina , University of Zenica).
Prof.dr.ing. A. Fînaru (Romania, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău).
Prof.dr. V. Gîngu (România).
Prof.dr.ing. Lucian Gavrilă (România, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău).
Prof.dr.ing. R. Iatan (România, Universitatea Politehnica Bucureşti).
Prof.dr.ing, N. Iliescu (România, Universitatea Politehnica Bucureşti; membru al Academiei de ştiinţe tehnice din România).
Prof.dr.ing. Valeriu V. Jinescu (România, Universitatea Politehnica Bucureşti; membru al Academiei de ştiinţe tehnice din România).
Prof.dr.ing. M. Macoveanu (România, Universitatea Tehnică “G.Asachi”, Iaşi).
Prof.dr. N. Mihaylov (Bulgaria, Universitatea din Ruse).
Prof.dr. Z. Krivokapic (Muntenergu, Univ. of Muntenegro, Podgorica).
Prof.dr.ing. Gabriel Lazăr (ROM) (coautor al plagiatelor indexate la 0023/06, 00110/05, 00116/05, 00210/06, 00211/06, 00212/06, 00213/06, 00214/06).
Prof.dr. J.M.L. de Luzuriaga Fernández (Spania, University of Zaragoza).
Prof.dr. Al. Marin (Moldova).
Prof.dr. M. Muscă (România, Universitatea Tehnică “G.Asachi”, Iaşi).
Prof.dr. V. Năstăsescu (România, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău).
Prof.dr. V. Neculăiasa (România, Universitatea Tehnică “G.Asachi”, Iaşi).
Prof.dr.ing. Valentin. Nedeff (România, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, coautor al plagiatelor indexate la 00118/06, 00210/06, 00214/06).
Prof.dr. G. Nicoletto (Italia, Univ. degli Studi di Parma).
Prof.dr. Gh. Pintilie (România, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău).
Prof.dr.ing. O. Pruteanu (România, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”din Iaşi, coautor al plagiatului indexat la 00038/06).
Prof.dr. G. Pluvinage (Franţa, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz).
Prof.dr. M. Radovanovic (Serbia, University of Nis).
Prof.dr. Dan Rotar (România, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, autor al plagiatului indexat la 00057/06).
Prof.dr.ing. Tiberiu Rusu (România, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca).
Prof.dr. ing.Carol Schnakovszky (România, Universitatea „Vasile Alescandri”, Bacău , coautor al plagiatelor indexate la 00022/06, 00031/06, 00205/06).
Prof.dr. Gh. Sin (România, Membru corespondent al Academiei române).
Prof.dr. ing.V. Ulmanu (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti).
Prof.dr. Ch. Vezirov (Bulgaria, Universitatea din Ruse).
Prof.dr.ing. Valetin Zichil (România, Universitatea „Vasile Alescandri” Bacău, autor al plagiatului indexat la 107/06).
Intrebări pentru plagiatori şi complicii lor:
Cum poţi să fii în comitetul de redacţie al unei reviste şi să publici în aceeaşi revistă lucrările plagiate chiar de tine?
Cum poţi să fii recenzor al unei reviste şi să publici în aceeaşi revistă lucrări plagiate chiar de tine?
Cum poate accepta un profesor universitar de bună credinţă un rol de recenzor de formă la o revistă menită să stimuleze plagiatele?
Cum este posibil ca o universitate de plagiat, cum este Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, să atragă într-o activitate care încalcă integritatea universitară nişte instituţii care se declară serioase cum sunt Academia Română, Academia de ştiinţe tehnice din România, Universitatea Politehnica Bucureşti şi Universitatea Tehnică din Iaşi?

Universitatea de plagiat şi hoţie

Dacă se numără cu atenţie autorii şi coautorii implicaţi în cele 34 de plagiate se constată că este vorba de 35 de dascăli ai Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi alţi 7 dascăli din alte universităţi româneşti celebre dornici şi ei de opere multe şi puşi pe plagiat!
Atenţie! Cei 35 nu sunt nişte persoane oarecare ci sunt profesori ai Universităţii de plagiat, adică ai Universităţii de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Cine crede că aceştia sunt singurii plagiatori ai Universităţii de plagiat şi că aceasta este singura Universitate de stat şi de plagiat din România se înşeală profund. Sunt plagiatorii pentru plagiatele publicate până la acest moment!
Aceşti oameni sunt plătiţi de statul român să-i înveţe pe tineri o profesie şi o ţinută socială. Aceşti oameni îşi includ în CV-urile lor aceste plagiate ca să poată accesa contracte de cercetare. Cum poate un plagiator să facă cercetare pe ban public dacă nu a fost în stare să scrie un articol fără a plagia?
Iese în evidenţă plagiatul de la Indexul 00023/06 unde plagiatorii au şi tupeul să declare public că „…This work was supported by grant 89 CEEX, from the Romanian Research and Education Minister...”, adică pe banul public ei au publicat o făcătură, un plagiat nemernic!

Universitatea de plagiat şi de corupţie

Anexa 2 prezintă pentru prima dată în mod public ce se află în spatele plagiatelor care se fac într-o universitate: corupţia! Corupţia se manifestă ca o cârdăşie între rectorul plagiator şi plagiatorii care-i devin slugi şi pe care le dăruieşte cu funcţii şi acces la putere şi banul public.

Universitatea de plagiat şi de ridicol

Vorba românească că „prostul nu e prost destul dacă nu e şi fudul”. Când este vorba de dascăli universitari şi de plagiate, această vorbă captă accente groteşti.
Plagiatul de la Indexul 00073/06 este cel mai ridicol şi mai nărod dintre toate plagiatele identificate până acum în istoria plagiatelor din România.
După ce că plagiatorii preiau integral textul colegilor lor sloveni, aceştia simt nevoia unei contribuţii şi în modul cel mai firesc posibil iau numele vinurilor şi podgoriilor slovene şi le înlocuiesc cu vinuri şi podgorii româneşti:
Belokranjec, Posavje = Fetească albă, Cotnari;
Chardonnay, Pordravje = Francuşă, Hârlău
Furmint, Podravje = Tămâioasă, Hârlău
Golden Ribolla = Fetească albă, Hârlău etc.

Concluzii pentru cei care doresc concluzii, întrebări pentru ceilalţi…

Cred că orice om cu bună credinţă va putea judeca situaţia în care într-o universitate:
- plagiatele se fac la lumina zilei,
- plagiatorii se organizează într-un grup infracţional şi ajung să conducă destinele instituţiei,
- plagiatorii sunt organizaţi chiar de rectorul ales prin vot democratic,
- banul public este dat de pomană, fără să fie muncit şi este furat pentru plagiate şi plagiatori,
- plagiatorii sunt susţinuţi de colegi din Academia română şi din alte universităţi de stat şi peste toate
- ministerul dă structurii mafiote aviz de funcţionare pentru a prăpădi tineretul şi resursele ţării, iar
- plagiatorii ajung conducători de doctorat şi gestionează viitorul cercetării româneşti.
Cine a controlat activitatea universităţii? Este uşor de văzut că Universitatea de plagiat a prosperat şi prosperă sub toţi miniştrii geniali ai educaţiei pe care i-a avut România si care au reformat Reforma fără să reformeze nimic.
Cine a soluţionat prin amuţire definitivă, sperau ei, sesizările de plagiat care au plecat de la această universitate spre Ministerul educaţiei?
Care sunt meritele „deosebite” pentru care, în 2004, dna Ecaterina Andronescu, ca ministru al educaţiei, a primit titlul onorific de „doctor honoris causa” al acestei universităţi? Ce legătură există între acest titlu şi faptul că taman de atunci plagiatele profesorilor Universităţii de plagiat s-au înmulţit ca ciupercile după ploaie?
De ce se murdăresc dascăli din mari universităţi (Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca) să asiste şi să gireze astfel de fapte imorale?

Anexa 1. Tezaurul de „creaţie plagiată” al profesorilor Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău

1. Index 00002/06: GHENADI, Adrian, and SILAV, Constantin. A method for choice of optimum strategy on tools changing for machining centers. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2007. 1(13). 132-135.
2. Index 00008/06: TOPLICEANU, Liliana. Water resources engineering - analysis of uncertainty. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2007. 1(13). 295-300.
3. Index 00011/06: ABABEI, Stefan. Adaptive control algorithm in wind turbine speed regulation. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2006. 1(12). 5-10.
4. Index 00012/06: ABABEI, Stefan. Adaptive control algorithm in wind turbine speed regulation. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2006. 1(12). 5-10.
5. Index 00013/06: ABABEI, Stefan. Adaptive control algorithm in wind turbine speed regulation. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2006. 1(12). 5-10.
6. Index 00016/06: RAVEICA, Ionel Crinel. Modeling composting kinetics: a review of environmental approaches. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2005. 2(11). 118 - 123.
7. Index 00017/06: NEGRIU, R.M., DRĂGOI, D. Dan, BEŞLEAGĂ, C.R. and ŞARLEA, I. Erosion - corrosion wear model maps for the valve of crude petroleum extraction pump conditions. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2008. 2(14). 198-206.
8. Index 00022/06: RAVEICA, Ionel Crinel, and SCHNAKOVSZKY, Carol. Studies concerning the contact between two asperities in deforming and milling process. Annals of the Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering. Volume VII (XVII). 2008. 1746-1752.
9. Index 00023/06: STAMATE, Marius, and LAZĂR, Gabriel. Application of titanium dioxide photocatalysis to create self-cleaning materials. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2007. 3(13). 280-285.
10. Index 00031/06: CRISTIAN, Vintilă. and SCHNAKOVSZKY, Carol. Industrial Project Planning. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2001. 1(7). 136-139.
11. Index 00038/06: PRUTEANU, Eusebiu, ABABEI, Stefan, CULEA, George, PUIU, Gabriel and ANGHELUŢ, M., Objective function based fuzzy clustering. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2008. 14(1). 229-232.
12. Index 00042/06: BIBIRE, Luminiţa, and COBREA, Codrin Rudolf. Theoretical considerations about the influence of seismological parameters on high structure response. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2005. 2(12). 171-174.
13. Index 00044/06: COBREA, Codrin Rudolf and BIBIRE, Luminiţa. Analysis concerning wind loads effect for fatigue of tall tower. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2005. 2(11). 181-184.
14. Index 00050/06: BIBIRE, Luminiţa. and COBREA, Codrin Rudolf. Solution and amplitude scaling of accelerograms for predicting the nonlinear seismic response of structures. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2005. 2(11).167-170.
15. Index 00057/06: ROTAR, Dan. Wind generator reactive power compensation with microcontroller solution. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2006. 2(12). 120-125.
16. Index 00058/06: DRĂGOI, D.D. and BEŞLEAGĂ, C. The generals consideration about the Ferrofluids and their abilitty in nanotechnology. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2(14). 75-78.
17. Index 00060/06: NISTOR, Denisa, MIRON, Neculai Doru, GRĂDINARU, Anca, and DOSPINESCU, Ana Maria. Phenolic content of blends of Merlot with PINOT-noir or Cabernet Sauvignon wines produced in Romania. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2007. 1(13). 220-227.
18. Index 00070/06: CRISTEA, Ion, GHERGHEL, Mihai, and AXINTE, Crina, Formulation of tolerance analysis. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2003. 1(9). 39-42.
19. Index 00071/06: CRISTEA, Ion, GHERGHEL, Mihai, and AXINTE, Crina. Simplification of tolerance analysis. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2003. 1(9). 43-46.
20. Index 00073/06: MIRON, Neculai Doru, NISTOR, Denisa, DOSPINESCU, Ana Maria, and GRĂDINARU, Anca. Determination of organic acids in white wines by RP – HPLC. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2007. 1(13). 187-194.
21. Index 00091/06: TOPLICEANU. Liliana. The phenomenon of cavitation in hydraulic power system. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2007. 1(13). 291-294.
22. Index 00107/06: ZICHIL, Valentin. A tool worn-out and breakage detection system using the vibration monitoring. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). No.6. 2000. 241-246.
23. Index 00110/05: STAMATE, Marius, LAZĂR, Gabriel, and LAZĂR, Iulia. Anatase – rutil TiO2 thin films deposited in a d.c. magnetron sputtering system. Romanian Journal of Physics. 53(1-2). 2008. 217-221.
24. Index 00116/05: STAMATE, Marius, VASCAN, I., LĂZAR,Iulia, LAZĂR, Gabriel, CARAMAN, I. and CARAMAN, M. Optical and surface properties TiO2 thin films deposited by DC magnetron sputtering method. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 7(2). April 2005. 771 – 774.
25. Index 00118/06: MITOŞERIU, Olga, RĂDULESCU, Eugen, NEDEFF, Valentin, STANCIU, Constantin and CANTEMIR, Gheorghe. Studies regarding the sorption of nitroso R-salt on amberlite IRA 402 resin. Part.II. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2(11). 2005. 84-87.
26. Index 00210/05: STAMATE. Marius, NEDEFF, Valentin, LAZĂR, Gabriel, LAZĂR, Iuliana. The influence of the thermally annealing to the structure and composition of titania coatings. Metalurgia International. 2008. 13(8), p. 21-26.
27. Index 00214/06: LAZĂR, Gabriel; STAMATE, Marius; BIBIRE Luminiţa, NEDEFF, Valentin and LAZĂR, Iulia. Diamond induced behavior of a-C:H coatings related to the thickness and UV absorption spectra. Metalurgia International. 9/2008, p.15-17.
28. Index 00244/06: TOPLICEANU, Liliana. Study about the air comsumption of pneumatic actuators in mobile robots. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2006. 4(12). p.113-116.
29. Index 00245/06: TOPLICEANU, Liliana. Study about the air comsumption of pneumatic actuators in mobile robots. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2006. 4(12). p.113-116.
30. Index 00246/00: BĂLĂŞOIU, Leonard, PRUTEANU, Eusebiu Aurelian, DRĂGOI, Dumitru. Multi-agent system in electronic commerce. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2006. 1(14). p.39-44.
31. Index 00248/06: FLORESCU, Iulian and FLORESCU, Daniela. Theoretical study about the pressure gradient effect in a boundary layer. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2008. 2(14). p.103-106.
32. Index 00249/06: FLORESCU, Iulian and FLORESCU, Daniela. Theoretical study about the secondary flows. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2008. 2(14). p.107-110.
33. Index 00250/06: SAJIN, Tudor, CRĂCIUN, Alexandru, CULEA, George, CULEA, Cătălina Mihaela, and ANIŢEI, Florin. New solutions for the performance improvement of solar plants for water cleavage into oxygen and hydrogen. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2008. 1(14). p.279-284.
34. Index 00251/06: SAJIN, Tudor, CRĂCIUN, Alexandru, CULEA, George, CULEA, Cătălina Mihaela, and ANIŢEI, Florin. Methods of water cleavage into oxygen and hydrogen (state of the art). Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2008. 1(14). p.275-278.

Anexa 2. Echipa de autori de opere plagiate a profesorilor Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău

1. ► Prof. Valentin NEDEFF, Rectorul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, membru al Consiliului Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, membru al Consiliului Naţional al Rectorilor, autor al plagiatelor aflate la Index 00118/05, Index 00210/06, Index 00214/06.
2. ►Prof. univ.Gabriel LAZĂR, Preşedintele Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatelor aflate la Index 110/05, Index 116/05, Index 00210/06, Index 00211/06, Index 00212/06, Index 00213/06, Index 00214/06, Index 00023/06.
3. ►Conf.univ.dr.ing.Iuliana LAZĂR, Directoarea şcolii doctorale ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, autoare a plagiatelor aflate la Index 110/05, Index 116/05, Index 00210/06, Index 00211/06, Index 00213/06.
4. ►Prof. univ.Marius STAMATE, președinte al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calităţii al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatelor aflate la Index 110/05, Index 116/05, Index 00210/06, Index 00211/06, Index 00212/06, Index 00213/06, Index 00214/06, Index 00023/06.
5. ►Mihail CARAMAN, autor al plagiatelor aflate la Index 116/05.
6. ►ş.l. CARAMAN, Iuliana, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autoare a plagiatului aflat la Index 116/05.
7. ►Alexandru MARIN, autor al plagiatului aflat la Index 00207/06.
8. ►Conf.univ.dr.ing.Ionel Crinel RAVEICA, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatelor aflate la Index 00207/06, Index 00022/06, Index 00016/06.
9. ►Ş.l.Radu CĂLIMAN, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatelor aflate la Index 00208/06, Index 00209/06.
10. ►Prof.univ. Ioan VASCAN, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatelor aflate la Index 116/05, Index 00211/06, Index 00212/06, Index 00213/06.
11. ►Prof. univ. Neculai Doru MIRON, directorul Departamentului de Inginerie Chimică şi Alimentară, a Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, membru al Consiliului Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatelor aflate la Index 00073/06, Index 00060/05.
12. ►Prof.univ.dr.ing.Gheorghe BRABIE, directorul Departamentului de Ingineria şi Managementul Sistemelor Industriale a Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, membru al Consiliului Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatului aflat la Index 00205/06.
13. ►Prof. univ.dr.ing.Carol SCHNAKOVSZKY, decan al Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, membru al Consiliului Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatelor aflate la Index 00205/06, Index 00031/06, Index 00022/06.
14. ►Prof. univ.dr.ing.Luminiţa BIBIRE, directorul Departamentului de Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, membru al Consiliului Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatelor aflate la Index 00214/06, Index 00050/06, Index 00044/06, Index 00042/06.
15. ►Prof.univ.dr.ing.Valentin ZICHIL, membru al Consiliului Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatelor aflate la Index 00107/06.
16. ►Conf.univ.dr.ing.Liliana Topliceanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autoare a plagiatelor de la Index 00244/06, Index 00091/06, Index 00008/06.
17. ►Prof.univ.dr.ing.Ileana Denisa NISTOR, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autoare a plagiatelor de la Index 00073/06, Index 00060/05.
18. ►Conf.univ.dr.ing.Stefan ABABEI, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatelor de la Index 00038/00, Index 00013/06, Index 00012/06, Index 00011/06.
19. ►Prof.univ.dr.ing.George CULEA, directorul Departamentului de Energetică, Mecatronică şi Stiinţa Calculatoarelor a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatelor de Index 00038/00, Index 00250/06, Index 00251/06.
20. ►Conf.univ.dr.ing.Cătălina Mihaela CULEA, autoare a plagiatelor de Index 00250/06, Index 00251/06.
21. ►Ing. Ana Maria DOSPINESCU, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autoare a plagiatelor de la Index 00073/06, Index 00060/05.
22. ►Ing.Anca GRĂDINARU, autoare a plagiatelor de la Index 00073/06, Index 00060/05.
23. ►Prof.univ.dr.ing.Ion CRISTEA, Preşedintele Sindicatului salariaţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatelor de la Index 00071/06, Index 00070/06.
24. ►Mihai GHERGHEL, autor al plagiatelor de la Index 00071/06, Index 00070/06.
25. ►ş.l.dr.ing.Crina AXINTE, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autoare a plagiatelor de la Index 00071/06, Index 00070/06.
26. ►Dragoş PARASCHIV, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatelor de la Index 00205/06, Index 00206/06.
27. ►Prof.univ.dr.ing.Dan ROTAR, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatelor de la Index 00057/06.
28. ►Prof.univ.dr.ing.Eusebiu PRUTEANU, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatelor de la Index 00246/00, Index 00038/00.
29. ►Prof.univ.dr.ing.Tudor SAJIN, membru al Comisiei pentru cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale a Senatului a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatelor de la Index 00251/06, Index 00250/06.
30. ►Conf.univ.Florescu Iuliana, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autoare a plagiatelor de la Index 00248/06, Index 00249/06.
31. ►S.l.COBREA, Codrin Rudolf, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatelor de la Index 00050/06, Index 00044/06, Index 00044/06.
32. ►DRĂGOI, D.Dan, autor al plagiatelor de la Index 00058/06, Index 00017/06.
33. ►BEŞLEAGĂ, C.R. , autor al plagiatelor de la Index 00058/06, Index 00017/06.
34. ►S.l.PUIU, Gabriel, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatului de la Index 00038/00.
35. ►Prof.univ.dr.ing.Adrian GHENADI, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor al plagiatului de la Index 00002/06.
Coautori plagiatori în aceeaşi revistă lansatoare de plagiate şi plagiatori de la alte universităţi împreună cu autori de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău:
1. ►Prof.univ.dr.ing.NAGîŢ Gheorghe, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi, autor al plagiatelor de la Index 00205/06, Index 00206/06.
2. ►Prof.univ.dr.ing.Olga MITOŞERIU, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, autoare a plagiatelor aflate la Index 00118/05.
3. ►Conf.univ.dr.ing.BARDAC Doru, Universitatea Politehnica Bucureşti, autor al plagiatelor de la Index 00205/06, Index 00206/06.
4. ►S.l.CĂRĂUŞU Constantin, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi , autor al plagiatului de la Index 00206/06.
5. ►SâRBU Ionel, Universitatea Politehnica Timişoara, autor al plagiatelor de la Index 00205/06, Index 00206/06.
6. ►PĂDUREANU Ioan, Universitatea Politehnica Timişoara, autor al plagiatelor de la Index 00205/06, Index 00206/06.
7. ►CONDREA Petru, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi, autor al plagiatelor de la Index 00205/06, Index 00206/06.

Notă:

Autorul acestui studiu nu a căutat cu tot dinadinsul familii de plagiatori. Ele au apărut doar din cauza că universităţile româneşti sunt veritabile instituţii de protecţie şi colcăire la vedere a familiilor şi promovare intensă a nepotismului la toate nivelurile.

Notă:

Publicarea acestui studiu a fost refuzată cu mare diplomaţie de mai multe publicaţii româneşti de teama posibilei acuzaţii de denigrare din partea celor nominalizaţi.
Ne asumăm riscul şi facem publicarea cu specificarea că orice persoană care consideră că de soarta României este responsabil orice cetăţean, este îndreptăţită să facă preluarea în condiţiile respectării citării corecte a sursei.
Din acest moment vom folosi publicaţia noastră ca unica tribună de apărare a principiilor de integritate pe care le promovăm prin politica asociaţiei noastre.