A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A
       
A
C
A
D
E
M
I
C
A
Publicatie electronica de atitudine si initiativa civica si profesionala
Despre GRAUR

Campania pentru integritate academica. Campania antiPlagiat        Ghinesbuca haiducilor si haiduciilor contra civilizatiilor

18 august 2016

Cum ajung „doctorii honoris causa” să fie complici morali ai plagiatorilor din Universităţi

Prof.Univ.Dorin Isoc, dr.ing, E-mail personal:Dorin.Isoc@yahoo.com , Web profesional: http://users.utcluj.ro/~isoc. Blog: http://dorinisoc.blogspot.com

Un mare om de cultură român contemporan spunea, cu mare emfază, primind titlul de doctor honoris causa a unei universităţii româneşti oarecare, că „…acest titlul de doctor nu poate fi plagiat…”.
Dacă tăcea, filozof rămânea!
Vom arăta în cele ce urmează că un titlu onorific poate fi calul troian în spatele căruia, meritele unui om, care nu-şi înţelege datoria sa de cetăţean vertical şi integru, se pot transforma în complicitatea acestuia cu faptele nedemne ale unor conducători de universităţi.

Ce este titlul de „doctor honoris causa”?

Pentru cei mai puţin obişnuiţi cu lumea academică, trebuie precizat că titlul de „doctor honoris causa” este un titlu onorific. Un „doctor honoris causa” este o persoană pe care comunitatea unei universităţi o recunoaşte prin merite deosebite, dar nu cu necesitate profesionale. Reciproc, o persoană ar trebui să fie măgulită şi onorată de faptul că o universitate a decis să-l aibă drept „doctor honoris causa”.
Titlul de „doctor honoris causa” este propus de o universitate unei persoane şi acceptat, în mod explicit, de persoana căreia i se propune. Titlul onorific de „doctor honoris causa” se obţine fără un examen explicit, nu este retribuit şi poate fi dobândit de la mai multe universităţi. In mod firesc, titlul onorific este acordat pe viaţă.
Pentru că nu presupune decât o recunoaştere, titlul onorific de „doctor honoris causa” nu poate fi plagiat. Titlul de „doctor honoris causa” poate fi retras oricând de Universitatea care l-a acordat dacă persoana care s-a bucurat de încredere la un moment dat a săvârşit fapte sau a avut poziţii care sunt moral incompatibile cu standardul moral aşteptat.
La titlul onorific de „doctor honoris causa” se poate renunţa, prin suspendare sau în mod definit, în momentul în care persoana constată că Universitatea încalcă în mod grav principii morale şi etice care îi pot afecta grav setul propriu de principii morale şi etice.

La ce foloseşte titlul de „doctor honoris causa”?

Rezultă însă de aici că între cel care devine „doctor honoris causa” şi Universitatea care îi acordă acest titlu onorific se naşte un parteneriat de mare ţinută menit să aducă mari beneficii de imagine celor două părţi.
Este evident că persoana devenită „doctor honoris causa” dobândeşte un titlu de onoare iar acest titlu este individual şi bazat pe meritele proprii.
Este la fel de evident că Universitatea care are în jurul său persoane publice notorii recunoscute drept „doctor honoris causa” dobândeşte mai multă notorietate.
Dacă se ţine seama acum de faptul că notorietatea Universităţii creşte prin notorietatea persoanei devenite „doctor honoris causa” rezultă că, în mod reciproc, cel care este „doctor honoris causa” are datoria civică de a veghea la sesizarea derapajelor Universităţii care i-a conferit titlul onorific.

Plagiatul şi titlurile de „doctor honoris causa”

In mod incontestabil plagiatul este o încălcare deosebit de gravă a eticii universitare.
O simplă trecere în revistă a Indexului Operelor Plagiate în România de la www.plagiate.ro arată numai în mică măsură dezastrul celor cel puţin 10,000 de opere plagiate care au drept autori dascăli din universităţile româneşti.
Ca să acopere realitatea, rectorii Universităţilor din România se înghesuie să-şi aducă „doctori honoris causa” cu mare notorietate.
Orgoliile supradimensionate ale unor personalităţi sau pseudo-personalităţi ai vieţii universitare sau sociale le transformă pe acestea în vânători de titluri de „doctor honoris causa”.
Ei trebuie să afle astăzi că titlurile primite sunt de fapt paravane pentru activităţi care nu fac cinste universităţilor dar nici celor care le recunosc titlurile.
Ce se aşteaptă de la aceste persoane?
Simplitate şi demnitate: să renunţe public la titlul onorific de „doctor honoris causa” primit doar ca să acopere impostura şi corupţia din universităţi!
Condamnaţi şi nu colaboraţi!
Tot din Indexul Operelor Plagiate se pot identifica acele cazuri în care Universităţi româneşti au conferit titlul de „doctor honoris causa” unor plagiatori ordinari. Orgoliul şi grandomania îi face pe aceştia să alerge după glorie chiar şi după ce au pângărit cinstea omului de ştiinţă.
Ce se aşteaptă de la universităţi?
Retrageţi-le titlurile de „doctor honoris causa” şi ştergeţi-le pe veci numele din Cărţile de onoare ale universităţilor!
Marele om de cultură care se lăuda că nu-şi poate plagia titlul de „doctor honoris causa” trebuie să ştie că Universitatea care l-a onorat în faţă i-a murdărit numele şi l-a făcut complice: Universitatea are lucrători, autori de plagiate, pe care nu le-a retractat niciodată şi care nu a luat niciodată măsuri împotriva propriilor plagiatori!
Onoare oamenilor de onoare!

Cum se ajunge complice moral al plagiatorilor…

Prin accesarea câmpului Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate de pe fiecare suspiciune de plagiat de pe pagina Indexului Operelor Plagiate din România se poate afla lista completă a doctorilor honoris causa care sunt consideraţi de societatea civilă complici morali.
Câteva exemple în care se poate vedea cum „doctorii honoris causa” sunt puşi în situaţia de adevăraţi complici morali ai plagiatorilor universităţilor care le-au conferit titlul onorific sau dimpotrivă cum pot unii „doctori honoris causa” să murdărească faţa universităţilor care i-au cinstit cu încrederea lor, sunt relevante:
Prof.Ecaterina Andronescu, Universitatea Politehnica din Bucureşti (coautoare a operelor indexate la 00112/05, 00113/05, 00114/05):
Doctor honoris causa a Universităţii “Ovidius” din Constanţa (2 opere plagiate);
Doctor honoris causa a Universităţii Politehnica Timişoara (10 opere plagiate),
Doctor honoris causa a Universităţii din Bacău (42 opere plagiate),
Doctor honoris causa a Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi (3 opere plagiate),
Doctor honoris causa a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (13 opere plagiate);
Doctor honoris causa a Universităţii Valahia din Târgovişte (2 opere plagiate).
Academician Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României:
Doctor honoris causa al Universităţii „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca (10 opere plagiate)
Doctor honoris causa al Universităţii ‚Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (2 opere plagiate)
Doctor honoris causa al Universităţii din Oradea (12 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad (13 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", Constanța (5 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti (14 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii Politehnica din Bucureşti (4 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu (5 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii „Transilvania” Braşov (2 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii „Vasile Alecsandri”, Bacău (42 opere plagiate).
Prof.Daniel Ilie Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe din România:
Doctor honoris causa al Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu (5 opere plagiate
Doctor honoris causa al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (1 operă plagiată);
Doctor honoris causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (13 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (2 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii din Oradea (12 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (2 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi (4 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj (10 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii „Politehnica”, București (4 opere plagiate).
Ion Iliescu, fost Preşedinte al României :
Doctor honoris causa al A.S.E. București (6 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universității Politehnica Timișoara (10 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (3 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii din Oradea (12 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universității Ovidius din Constanța (2 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii „Aurel Vlaicu" din Arad (13 opere plagiate).
Prof.Anton Hadăr, Universitatea Politehnica din Bucureşti:
Doctor honoris causa al Universității Tehnice „G.Asachi”, Iaşi (3 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii „Aurel Vlaicu" din Arad (13 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi (4 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii din Oradea (12 opere plagiate)
Prof.Mihail Abrudean, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (coautor al operelor indexate la 00123/05, 00121/05, 00120/05):
Doctor honoris causa al Universităţii din Oradea (12 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (1 operă plagiată).
Prof.Radu Munteanu, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (coautor al operelor indexate la 00297/06, 00162/06, 00161/06):
Doctor honoris causa al Universității Ovidius din Constanța (2 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii „Aurel Vlaicu" din Arad (13 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universității Tehnice „G.Asachi”, Iaşi (3 opere plagiate).
Prof.Marius Bojiţă, Universitatea de Medicină si Farmacie, Cluj-Napoca (coautor al operei indexate la 00059/06):
Doctor honoris causa al Universității Ovidius din Constanța (2 opere plagiate).
Doctor honoris causa al Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu (5 opere plagiate).
Regele Mihai I al României:
Doctor honoris causa al Academiei de Studii Economice, Bucureşti (6 opere plagiate);
Doctor honoris causa ai Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (3 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (7 opere plagiate);
Doctor honoris causa ai Universităţii ‚Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (2 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii „Aurel Vlaicu" din Arad (13 opere plagiate);
Doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti (14 opere plagiate).
Academician Ioanel Sinescu, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti (coautor al operei indexate la 00108/06, 00102/06, 00086/06):
Doctor honoris causa al Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca (4 opere plagiate).
Dacian CIOLOŞ, Prim-Ministrul României:
p.h.c. (Profesor Honoris Causa) al Universităţii de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (6 opere plagiate).

Ceea ce nu se vede din stradă…

Dacă se analizează cu atenţie informaţiile de mai sus se poate constata că sunt "doctori honoris causa" ai Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad: Prof.Ecaterina Andronescu, Academicianul Mugur Isărescu, Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe, fostul preşedinte Ion Iliescu, Prof.Anton Hadăr, Prof.Radu Munteanu, Regele Mihai I al României.
Să fie cinste faţă de aceste persoane?
Nici vorbă ! Este vorba despre cea mai perfidă acţiune de măsluire a realităţii şi de sprijinire a plagiatului: Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad are 13 plagiate (la momentul articolului) din care şase sunt ale rectorului Universităţii !!!
Se pot mândri cu titlul lor persoanele care au devenit „doctor honoris causa” a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad? Dar ceilalţi "doctori" asemenea lor?