A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A
       
A
C
A
D
E
M
I
C
A
Publicatie electronica de atitudine si initiativa civica si profesionala
Despre GRAUR

Campania pentru integritate academica. Campania antiPlagiat        Ghinesbuca haiducilor si haiduciilor contra civilizatiilor

2 februarie 2017

Prin decizia CNATDCU, dna de la DNA este doctor, însă realitatea dovedeşte că dna de la DNA are teza plagiată…

Prof.Univ.Dorin Isoc, dr.ing, E-mail personal:Dorin.Isoc@yahoo.com , Web profesional: http://users.utcluj.ro/~isoc. Blog: http://dorinisoc.blogspot.com

Ca să se evite confuziile…

Aceste rânduri sunt destinate informării corecte a tuturor persoanelor care sunt interesate în a cunoaşte esenţa cazului tezei de doctorat plagiate a dnei Laura Codruţa Kövesi.
Ca să se evite orice confuzii, „dna de la DNA” este dna Laura Codruţa Kövesi iar asocierea cu Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) este cea indusă de informaţia numitei doamne cum că „ ...cu referire la teza de doctorat …, ţin să precizez că aceasta este o lucrare care îmi aparţine în totalitate şi că nu am plagiat…”. Această afirmaţie este făcută în cuprinsul comunicatului instituţiei cu Nr.1230/VIII/3 din 27 septembrie 2016 şi publicat la adresa http://pna.ro, ultima accesare: 1.02.2017.
Este evident că o teză de doctorat nu poate aparţine unei instituţii, fie aceasta şi DNA, iar de plagiat poate plagia numai o persoană şi nu o funcţie din ierarhia unei instituţii, fie aceasta şi cea a „procurorului general al DNA”.
Dispreţul faţă de imaginea instituţiei şi maniera gravă de afectare a acestei imagini prin faptele proprii ale persoanei conducătorului instituţiei sunt evidente. In orice ţară civilizată, dacă persoana conducătorului instituţiei este asociată unei situaţii anormale, cum ar fi un plagiat, aceasta înţelege imediat să se retragă până la clarificarea situaţiei persoanei.
Este cu totul regretabil însă când conducătorul instituţiei vorbeşte în numele persoanei şi pune alături de instituţie, ba mai mult, asociază instituţia cu faptele sale.
Demersul de faţă vizează doar persoana şi nu instituţia.

De ce este necesară discuţia…

Intrebarea este justificată. Un organ al Mnisterului Educaţiei Naţionale, adică CNATDCU (Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare) s-a pronunţat şi a răspuns unei contestaţii cu acelaşi verdict: „…teza nu este plagiată..”.
Din punctul de vedere al tezei, lucrurile ar putea să rămână şi aşa. Din punctul de vedere al faptelor însă, discuţia nu s-a epuizat. Faptele există, plagiatele există, iar teza cu plagiatele nu a fost anulată ci se află în patrimoniul cultural naţional.
In acest fel, un organ al statului a introdus pentru prima dată în societatea românească o situaţie contradictorie: o aceeaşi teză este declarată valabilă şi în acelaşi timp este declarată plagiată. In acest fel un organ al statului, a introdus prin mecanisme aparent democratice, o ameninţare la adresa valorilor morale ale societăţii: tratarea preferenţială a situaţiei unei persoane aflate într-o funcţie de demnitate publică.
In materie de plagiat, nu există decizie definitivă iar un început de probă de plagiat este suficientă pentru aplicarea legii, acolo unde integritatea este afectată sau pusă în discuţie.
Lipsa de temei a deciziei favorabile de care plagiatoarea se prevalează este faptul că decizia introduce pentru prima oară în lume un prag pe care-l invocă şi care nu are legătură cu nici o normă folosită în identificarea plagiatului în lumea civilizată.
Integritatea unei lucrări pentru acordarea unui titlu cu garanţia statului este o condiţie care afectează imaginea, credibilitatea şi integritatea şcolii româneşti.
Aceste considerente sunt cele care justifică continuarea demersurilor şi menţinerea cazului Kövesi (cazul plagiatelor K) în centrul preocupărilor asociaţiei GRAUR.

Care sunt faptele şi probele plagiatelor din teza menţionată

In fapt, teza descrisă prin toate informaţiile necesare, adică

KÖVESI, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Timişoara: Universitatea de vest. 2011,

cuprinde o colecţie bogată de plagiate din care unele sunt după cum urmează:

Plagiatul nr.1. (documentat şi publicat la Indexul 00318/03 de pe pagina www.plagiate.ro) se referă la preluarea din lucrarea autentică:

LUNGU, Viorica. Protecţia judiciară a victimelor traficului de fiinţe umane. Doctrină şi jurisprudenţă. nr. 3-4/2007. Congresul de ştiinţe penale. 25-27 mai 2006. Constanţa. p.3-12. Disponibil la: www.cstpenale2006.webgarden.ro/panelright/newsletter/politica-penala-si-legislatia/sectiunea-1. Ultima accesare: 3 mai 2016.

din care autoarea

preia în mod nepermis în teza sa fragmentele:

care există în lucrarea autentică:

de la pag.116 rândul 12 până la pag.116 rândul 16

de la pag.9 rândul 36 până la pag.9 rândul 41 (renumerotat)

Plagiatul nr.2. (documentat şi publicat la Indexul 00319/03 de pe pagina www.plagiate.ro) se referă la preluarea din lucrarea autentică:

DOBRINOIU, Maxim. Infracţiuni în domeniul informatic. Bucureşti. 2006. Disponibil la: e-crime.ro/ecrime/site/files/ 93361241097364Infractiuniindomeniulinformatic.pdf. Ultima accesare: 30 iunie 2016,.

din care autoarea

preia în mod nepermis în teza sa fragmentele:

care există în lucrarea autentică:

de la pag.385 rândul 19 până la pag. 386 rândul 5

de la pag.161 rândul 4 până la pag.161 rândul 21

de la pag.414 rândul 6 până la pag.414 rândul 9

de la pag.221 rândul 5 până la pag.221 rândul 8

Plagiatul nr.3. (documentat şi publicat la Indexul 00320/03 de pe pagina www.plagiate.ro) se referă la preluarea din lucrarea autentică:

DRAGOMAN, Ion şi CIOROBEA, Aurel-Mihail. Lupta societăţii organizate împotriva criminalităţii organizate. Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". nr. 2/2007. p. 7-25. Disponibil la: http://buletinul.unap.ro/pagini/pdf/buletin-2-2007.pdf. Ultima accesare: 4 aprilie 2016.

din care autoarea

preia în mod nepermis în teza sa fragmentele:

care există în lucrarea autentică:

de la pag.7 rândul 2 până la pag.7 rândul 12

de la pag.7 rândul 3 până la pag.7 rândul 6 şi  de la pag.8 rândul 25 până la pag.8 rândul 28

Plagiatul nr.4. (documentat şi publicat la Indexul 00321/03 de pe pagina www.plagiate.ro) se referă la preluarea din lucrarea autentică:

HEDEŞIU, Emil. Crima organizată transfrontalieră - sursă de risc cu implicaţii asupra securităţii naţionale a României. In: Constantin MOŞTOFLEI (coordonator). Surse de instabilitate la nivel global şi regional. Implicaţii pentru România. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare. 2004,

din care autoarea

preia în mod nepermis în teza sa fragmentele:

care există în lucrarea autentică

de la pag.31 rândul 23 până la finele pag.33

de la pag.120 rândul 1 până la finele pag.122:00.

Plagiatul nr.5. (documentat şi publicat la Indexul 00322/03 de pe pagina www.plagiate.ro) se referă la preluarea din lucrarea autentică:

MATEUŢ, G., RUDICĂ, T., PETRESCU, V.E., ONU, N.S., DUBLEA, A., LUCA, S., IOVU, D., TĂRNICERIU, R.D., GAFTA, G.L., LUCA, C., PRUNĂ, R.A., Traficul de fiinţe umane – infractor, victimă, infracţiune. Iaşi: Asociaţia Alternative Sociale. 2005,

din care autoarea

preia în mod nepermis în teză fragmentul:

care există în lucrarea autentică:

de la pag.235 rândul 23 până la finele pag.235

de la pag.30 rândul 30 până la pag.20 rândul 39

de la pag.238 rândul 6 până la finele pag.238

de la pag.21 rândul 50 până la pag.22 rândul 21

de la pag.252 rândul 1 până la pag.252 rândul 9

de la pag.41 rândul 27 până la pag.41 rândul 34

de la pag.253 rândul 3 până la pag.253 rândul 7

de la pag.42 rândul 26 până la pag.42 rândul 29

de la pag.254 rândul 15 până la finele pag.255

de la pag.26 rândul 31 până la pag.26 rândul 45

de la pag.261 rândul 1 până la pag.261 rândul 25

de la pag.46 rândul 43 până la pag.47 rândul 11

de la pag.264 rândul 4 până la pag.264 rândul 25

de la pag.101 rândul 04 până la pag.101 rândul 20

de la pag.265 rândul 9 până la pag.265 rândul 16

de la pag.102 rândul 34 până la pag.102 rândul 39

de la pag.286 rândul 5 până la finele pag.286

de la pag.123 rândul 06 până la pag.123 rândul 25

Plagiatul nr.6. (documentat şi publicat la Indexul 00323/03 de pe pagina www.plagiate.ro) se referă la preluarea din lucrarea autentică:

PAPUC, Ana Maria. Combaterea crimei organizate - viziunea ONU. Impact strategic. Nr.1/2005. p.132-138. Disponibil la: www.cssas.unap.ro. Ultima accesare: 1 aprilie 2016.,

din care autoarea

preia în teza sa în mod nepermis fragmentele:

care există în lucrarea autentică:

de la pag.7 rândul 19 până la pag.8 rândul 3

de la pag.132:03s până la pag.132:09s şi de la pag.132:15s până la pag.132:18d şi de la pag.132:19d până la pag.132:24d (“s” de la stânga, “d” de la dreapta)

Plagiatul nr.7. (documentat şi publicat la Indexul 00324/03 de pe pagina www.plagiate.ro) se referă la preluarea din lucrarea autentică:

PAPUC, Ana Maria. Combaterea crimei organizate - viziunea ONU. Impact strategic. Nr.1/2005. p.132-138. Disponibil la: www.cssas.unap.ro. Ultima accesare: 1 aprilie 2016.,

din care autoarea

preia în teza sa în mod nepermis fragmentele:

care există în lucrarea autentică:

de la pag.17 rândul 10 până la pag.17 rândul 13

de la pag.27 rândul 9 până la pag.27 rândul 12

Plagiatul nr.8. (documentat şi publicat la Indexul 00325/03 de pe pagina www.plagiate.ro) se referă la preluarea din lucrarea autentică:

DAMIAN, Miclea. Combaterea crimei organizate – evoluţie, tipologii, legislaţie, particularităţi – Curs. Vol. I. Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 2004. Disponibil la: www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/2004/Crima%20organizata%20fara%20CIP.pdf. Ultima accesare: 13 iunie 2016,

din care autoarea

preia în teza sa în mod nepermis fragmentele:

care există în lucrarea autentică:

de la pag.24 rândul 1 până la pag.24 rândul 7

de la pag.12 rândul 20 până la pag.12 rândul 26

Plagiatul nr.9. (documentat şi publicat la Indexul 00326/03 de pe pagina www.plagiate.ro) se referă la preluarea din lucrarea autentică:

ALBU, Petru. Crima organizată în perioada de tranziţie – o ameninţare majoră la adresa securităţii internaţionale. Bucureşti: Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 2007. Disponibil la: www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/2007/CRIMA%20ORGANIZATA/crima%20organizata.pdf. Ultima accesare: 23 septembrie 2016,

din care autoarea

preia în teza sa în mod nepermis fragmentele:

care există în lucrarea autentică:

de la pag.24 rândul 1 până la pag.24 rândul 7

de la pag.12 rândul 20 până la pag.12 rândul 26

Plagiatul nr.10. (documentat şi publicat la Indexul 00327/03 de pe pagina www.plagiate.ro) se referă la preluarea din lucrarea autentică:

VOCILĂ, Andrei. Vulnerabilităţi ale securităţii naţionale – corupţia şi crima organizată. 21 octombrie 2010. Disponibil la: andreivocila.wordpress.com/2010/09/21/vulnerabilitati-ale-securitatii-nationale-coruptia-si-crima-organizata-2/. Ultima accesare: 23 septembrie 2016,

din care autoarea

preia în teza sa în mod nepermis fragmentele:

care există în lucrarea autentică:

de la pag.36 rândul 1 până la pag.36 rândul 16

de la pag.7 rândul 55 până la pag.8 rândul 7

Plagiatul nr.11. (documentat şi publicat la Indexul 00328/03 de pe pagina www.plagiate.ro) se referă la preluarea din lucrarea autentică:

OLTEANU Gabriel Ion (director de proiect), IACOB Adrian, GORUNESCU Mirela, VOICU Adriana Camelia, POP Ştefan, DRAGOMIRESCU Bianca, RUIU Marin şi ŞTEFAN Eduard Cristian. Metodologie criminalistică structurile infracţionale şi activităţile ilicite desfăşurate de către acestea. Bucureşti: AIT Laboratories. 2008,

din care autoarea

preia în teza sa în mod nepermis fragmentele:

care există în lucrarea autentică:

de la pag.66 rândul 17 până la pag.66 rândul 24

de la pag.241 rândul 28 până la pag.241 rândul 33

de la pag.67 rândul 4 până la pag.67 rândul 9

de la pag.242 rândul 24 până la pag.242 rândul 27

de la pag.68 rândul 1 până la pag.68 rândul 9

de la pag.242 rândul 28 până la pag.242 rândul 41

de la pag.72 rândul 18 până la pag.72 rândul 26

de la pag.245 rândul 21 până la pag.245 rândul 25


In lista de mai sus se găsesc indicii de plagiat fără ca acestea să fie date la întinderea lor integrală întrucât un plagiat există dacă este semnalat un singur capăt de probă, adică un indiciu oricât de redus ar fi acesta. Principiul respectat este că plagiatul nu este caracterizat de întinderea fragmentului de text preluat în mod neconform ci de simpla prezenţă a acestuia.
Unde sunt celelalte plagiate din teză? In cadrul tezei există şi alte indicii de plagiat care însă se referă la preluări non-conforme din lucrări care apar pe site-uri pirat care sunt orientate spre studenţi (www.facultate.regielive.ro, www.scribd.com). Intrucât informaţia de pe aceste pagini internet este una volatilă, echipa Indexului Operelor Plagiate a găsit că utilizarea indiciilor evidente care provin din aceste surse este neprofesionistă.

Consecinţele şi semnificaţia deciziei CNATDCU

In ciuda caracterului tehnic al acestei prezentări, autorul a ales să facă publice informaţiile pentru a proba lipsa de bună-credinţă şi profesionalism, de spirit civic a membrilor CNADTCU care, au găsit că, în faţa evidenţelor şi a realităţii, este de ales o soluţie „…corectă din punct de vedere politic…” în traducerea liberă, „...procuroarea generală de la DNA nu poate fi o plagiatoare că nu dă bine...”!
Decizia CNATDCU are o semnificaţie deosebită pentru întreaga societate românească. Este suficient să se amintească faptul că după ce acest organ al unei autorităţi de stat au introdus un prag în evaluarea plagiatului, guvernul României a emis o ordonanţă de urgenţă în care statua pragul de 200,000 lei pentru identificarea unui abuz în serviciu.
Faptul că integritatea în societatea românească este privită şi încadrată de reprezentanţii statului prin praguri este un semnal grav şi indică dezvoltarea unui stat antistat şi antisocietate. Acest stat antisocietate este destinat împărţirii cetăţenilor în nevinovaţi, vinovaţi fără consecinţe sau toleraţi şi vinovaţi fără apel. Este evident că zona cetăţenilor vinovaţi fără consecinţe sau toleraţi aparţine unor cetăţeni favorizaţi pentru care legea nu acţionează.
Se dovedeşte încă odată că plagiatul este o formă specifică a corupţiei şi că în cazul de faţă soluţia finală previzibilă este înlăturarea persoanei vinovate din funcţia publică şi retragerea titlului de doctor atribuit şi menţinut în mod ilegal.

Ce se poate face…

Este evident că în acest moment există iar, pe viitor, noi vom acţiona pentru menţinerea unei crize care a fost generată de un organ al statului. Este la fel de evident că un om nu poate fi în acelaşi timp plagiator şi neplagiator. Este evident că o teză de doctorat nu poate fi în acelaşi timp o teză plagiată şi o teză corect întocmită.
In opinia noastră este evident că prin cazul plagiatelor K se aduc prejudicii majore de imagine Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Este evident că prin cazul plagiatelor K sistemului de învăţământ din România i se aduc prejudicii majore de credibilitate şi integritate.
Soluţia este una singură şi cea firească: plagiatul este o încălcare gravă a eticii muncii intelectuale cu consecinţe importante în învăţământ şi cercetare şi un factor favorizator al corupţiei în societate, motiv pentru care standardele de identificare a faptei trebuie să fie la nivelul de exigenţă al standardelor internaţionale din ţările civilizate.
Vinovaţii, oricum s-ar numi ei şi oricare ar fi funcţia lor, trebuie să piardă integral drepturile dobândite prin realizarea de creaţii scrise care condiţionează dobândirea calificării sau calităţii garantate de stat.

Precizări necesare

Asociaţia GRAUR a depus poştal pe data de 3 octombrie 2016 solicitarea retragerii titlului de doctor cu întreaga documentaţie probatorie pe adresa Universităţii de Vest din Timişoara şi a informat ministrului educaţiei de demersul făcut. Birocraţii Ministerului Educaţiei, prin încălcarea legii, nu a dirijat documentaţia noastră către organul abilitat să cerceteze probele depuse.
In acest moment asociaţia GRAUR a contestat procedura aplicată şi faptul că probele consistente ca mai sus au fost ignorate şi s-a preferat analiza pe indicii identificate automat.
Mai facem precizarea că orice identificare de plagiat nu se face exclusiv pe indiciile furnizate de programele specializate ci se interpretează în raport cu identificarea completă a surselor autentice.
Identificarea completă nu are voie să ţină niciodată seama de persoana care s-a declarat autor al întregii teze!


Notă: Dorin Isoc este iniţiatorul Indexului Operelor Plagiate în România de la pagina www.plagiate.ro şi preşedintele Asociaţiei Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară din Cluj-Napoca.