A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A
       
A
C
A
D
E
M
I
C
A
Publicatie electronica de atitudine si initiativa civica si profesionala
Despre GRAUR

Campania pentru integritate academica. Campania antiPlagiat        Ghinesbuca haiducilor si haiduciilor contra civilizatiilor

19 ianuarie 2019

E pur si muove …sau de ce teza lui Kövesi este la fel de sigur plagiată pe cât este de sigur că Pământul se învârte

Prof.Univ.Dorin Isoc, dr.ing, E-mail personal:Dorin.Isoc@graur.org, Web profesional: http://users.utcluj.ro/~isoc. Blog: http://dorinisoc.blogspot.com

Moto:
Integritatea unei comunităţi nu poate fi asigurată nici de simpla existenţă a unor legi şi nici de gesturile disperate şi scelerate ale unor cozi de topor puse în slujba răului. Integritatea unei comunităţi poate exista numai prin acţiunea de zi cu zi, perseverentă şi responsabilă a tuturor membrilor săi, la un loc şi a fiecărui membru al său, în parte.

Preambul

Lumea academică şi mulţi alţi oameni de bună credinţă sunt în continuare indignaţi de modul în care în cazul Kövesi [1], un organ al unei autorităţi a statului a acţionat a reuşit să ridice standardul dublu la nivel de „stat perpendicular”, adică legea pentru unii, nu este legea pentru toţi. Prin aceasta, organismul consultativ a permis apariţia unei decizii prin care o teză de doctorat a unui demnitar în funcţie a fost scoasă de sub incidenţa acuzaţiei de lipsă de integritate şi a permis păstrarea unui titlu ştiinţific necuvenit de doctor în drept. In mod concret ne vom referi la scrierea

KÖVESI, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

iar sintagmele „cazul Kövesi” şi „teza lui Kövesi” nu au nicio conotaţie peiorativă ci sunt în relaţie directă cu o calitate de autor declarat şi cu o situaţie publică determinată de aspectele care privesc faptele de plagiat cuprinse în teză. Intrucât teza este plagiată, este de asemenea firesc să folosim pentru autoare ei sintagma de „plagiatoare”.
După un an de zile de cercetări temeinice suntem în măsură: a) să confirmăm că există toate argumentele factuale care permit concluzia că teza lui Kövesi este plagiată; b) să confirmăm că decizia elaborată de un organ consultativ al Ministerului Educaţiei a fost realizată cu rea-credinţă şi fără minimă competenţă profesională; c) să anunţăm că asociaţia GRAUR va solicita Ministerului Educaţiei anularea deciziei de ne-plagiat emise în cauză şi retragerea de îndată a titlului de doctor acordat în condiţii nelegale dnei Laura Codruţa Kövesi; d) să anunţăm că asociaţia GRAUR va solicita Ministerului Educaţiei sancţionarea tuturor persoanelor implicate în acţiunile de analiză lipsită de fundament a deciziei în discuţie; d) să anunţăm că asociaţia GRAUR va face demersurile necesare prin sesizarea organelor abilitate cu privire la obţinerea de a către dna Laura Codruţa Kövesi a unui titlu ştiinţific garantat de stat, prin declaraţia mincinoasă cu privire la calitatea sa de autor al tezei plagiate.
Aceste rânduri au menirea să ne ajute să evităm în prezent şi pe viitor concluzia că în România trăiesc numai PROŞTI, adică indivizi care nu doresc să folosească sau nu sunt în stare a-şi folosi capul, PEŞTI, adică necuvântătoare bipede cu ochi şi carte de identitate, PAPAGALI, adică aruncători de vorbe care stau pe sticlă, PROFITORI adică persoane dispuse să-şi vândă oricând mama ca sa se pună în slujba puternicilor zilei şi PUPEZE, adică fiinţe pornite să ascundă orice murdărie sub preşul camerei în care îşi duc o viaţă lipsită de demnitate.

Argumentele pentru care „.. e pur si muove…”

Punem în discuţie doar trei dintre argumentele care au stat la baza analizei şi care sunt cu totul nefundamentate sau false [1]:

1. Cinstea hoţului cu ocaua. Comisia de analiză introduce definiţii şi idei care nu au nimic de-a face cu legea sau cu definiţia plagiatului. Textul de lege şi definiţiile, unanim acceptate, precizează că plagiatul este preluare de fragmente ca atare sau ca parafrazare ale unui text autentic cu delimitare evidentă şi cu menţionarea explicită a autorului sau sursei. Comisia, cu de la sine putere, introduce criteriul proporţiei şi declară că „…pasajele care pot cădea sub calificarea legală română de plagiat reprezintă circa 20 de pagini din 444, ceea ce reprezintă aproape 4 % din teză….”.
Comisia omite un detaliu esenţial şi anume că fiecare preluare neconformă este identificabilă şi poate fi pusă în relaţie cu o persoană care este autorul de drept al paragrafului preluat fără menţiune. Cu alte cuvinte nu se poate vorbi de „…aproape 4% din teză… „ ci de cel puţin 11 autori furaţi. Orice instanţă, nu vorbeşte despre „hoţ”, ci numai despre fapte de furt, fapte de plagiat şi despre „făptuitor”! Cu alte cuvinte în teza lui lui Kövesi se găsesc cel puţin 11 fapte de plagiat. Cu alte cuvinte sunt îndreptăţiţi să acţioneze ca dăunaţi de faptele de plagiat ale autoarei tezei analizate, toţi cei 11 păgubiţi. Nu exista hoţi de 4% dar exista hoţi de buzunare. Plagiatorul este un hoţ de buzunare.
Pentru comparaţie, dacă un volum de 4% fragmente preluate neconform în teza de doctorat al unei fost, prezent sau viitor şef de departament DNA este nesemnificativ pentru a-l califica drept plagiator şi pe scrierea sa drept o scriere plagiată, atunci este firesc să urmeze că individul care a ucis o persoană din cei 100 cetăţeni pe care i-a salutat timp de o lună nu este ucigaş, că individul care a furat o bicicletă din cele 100 de biciclete din parcare nu este un hoţ, iar parlamentarul care a ajutat o firmă din cele 300 de firme ale judeţului să ajungă la o finanţare publică nu poate fi acuzat de abuz sau de corupţie.

2. Plagiatul juridic mioritic dâmboviţean. Pentru a introduce dublul standard deplin, comisia îşi dovedeşte ignoranţa şi reaua-credinţa şi inovează „plagiatul juridic mioritic”. Potrivit acestui nou tip, nicăieri auzit de plagiat, comisia de analiză spune, în rezumat şi prin acţiune, că textele legilor, codurilor, convenţiilor internaţionale şi deciziile DIICOT pot fi preluate fără nicio responsabilitate şi introduse în orice scriere a unui jurist român care poate apoi declara că ca este autorul scrierii inclusiv a fragmentelor preluate din reglementări.
Comisia omite faptul că autoarea tezei nu este scriitoare de coduri penale, de legi, de convenţii internaţionale şi de rapoarte DIICOT ci doar o simplă doctorandă, o absolventă oarecare a facultăţii de drept, deci textul de lege la care se referă trebuie separat în mod distinct, prin delimitare şi indicarea sursei, de contribuţiile tezei care este declarată a fi a ei.
Cu această precizare nu se poate vorbi numai de 11 autori plagiaţi ci numărul lor creşte fiindcă şi parlamentul devine sursă păgubită prin furturile plagiatoarei. In mod paradoxal, dacă s-ar ţine seama în mod corect că şi textele reglementărilor se bucură de dreptul de nu fi furate, atunci cei 4% ar creşte chiar şi dacă acest mode de apreciere a plagiatului ar fi corectă prin aceea cale.

3. Dacă plagiator nu, mincinos în acte, cu certitudine. Dacă am admite că apetitul de inovare vinovată al comisiei nu este suficient ambiţiei de a face din negru-alb, adică introducerea sintagmei de „...plagiat-falsificare” are doar menirea de a evita în mod pseudo-savant termenul unanim uzitat de „...plagiat...” ( cu referire la p.7:$2:$3; p.17; p.21-22; p.22-23; p.22-23; p.24; p.30; p.31; p.31-32; p.33; p.58-59; p.61; p.71; p.110; p.143 (în parte),144,145 (în parte); p.204; p.226; p.227; p.235, p.238,239; p.248; p.250; p.252; p.253; p.261; p.262; p.272, p.296,297; p.297, p.317; p.319; p. 324, 325; p. 329; p. 336; p. 338; p. 361; p.365; p.368; p.375-376 din teză) trebuie să remarcăm că se vorbeşte totuşi de „...4% plagiat”....
In aceste condiţii, există deja dovada că autoarea tezei a făcut şi a profitat de o declaraţie mincinoasă pentru a depune teza care nu-i aparţinea, pentru a solicita constituirea unei comisii de doctorat, pentru a solicita susţinerea publică a tezei plagiate. Este evident că în momentul în care a solicitat paşii procedurali de mai sus, autoarea plagiatoare ştia foarte bine că teza nu-i aparţine şi că prin declaraţia presupusă că teza i-ar aparţine, se produce o declaraţie mincinoasă.
Astfel comisia de analiză era în situaţia în care lua la cunoştinţă de existenţa unei infracţiuni iar acţiunea firească ar fi trebuit să fie sesizarea organelor abilitate. In mod evident, comisia de analiză a evitat apelul la aplicarea legii penale de care fapta ar fi avut nevoie.

Cum vom acţiona…

Pentru a ne atinge scopul, adică pentru a determina organele statului să acţioneze în textul şi spiritul legii, ne vom adresa autorităţilor şi reprezentanţilor „statului perpendicular”, adică acelor persoane care prin plagiat au obţinut poziţii şi avantaje materiale sau sociale şi care pot acţiona pentru descurajarea şi sancţionarea corectă a plagiatului.
Ne vom adresa astfel Ministrului Educaţiei, dna (plagiator) Ecaterina Andronescu [3], Membrului Consiliului Superior al Magistraturii, procuror (plagiator) Codruţ Olaru [4], Inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare, judecător (plagiator) Lucian Netejoru [5], Universităţii de vest, Timişoara, rectorului dl.Prof.univ (plagiator) Marilen Pirtea [6], Camerei deputaţilor, deputat (plagiator) Marilen Pirtea [6].

Alternativa „perpendiculară”....

Dacă se va dovedi că organele statului nu sunt în stare să aplice şi să respecte aplicarea legii şi principiilor de integritate, atunci GRAUR va fi cea care va solicita în mod explicit ca Ministerul Educaţiei să dispună ca dl. Victor Ponta să redobândească titlul de doctor în drept obţinut în condiţii identice cu cele în care titlul a fost obţinut de dna. Laura Codruţa Kővesi.
Este incorect ca titlul de doctor al dlui Ponta să fie anulat într-un moment ulterior demisiei sale ca prim-ministru al României deşi condiţiile sale erau identice cu cele ale dnei Laura Condruţa Kövesi în momentul în care aceasta era procuror şef al DNA.
Principiul trebuie să fie acelaşi: un om trebuie apreciat sau sancţionat pentru ceea ce face şi nu pentru ce demnitate ocupă.

…E pur si muove… …E pur si muove… …E pur si muove… …E pur si muove… …E pur si muove… …E pur si muove… …E pur si muove… …E pur si muove… …E pur si muove…

Bibliografie

[1] Fapte de plagiat care apar în teza care are ca autor pe KŐVESI Laura Codruţa şi sunt incluse sub numerele 00318, 00319, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00327, 00328 din Indexul Operelor Plagiate de la www.plagiate.ro.
[2] LEMARCHAND, Claudia Ghica, CONSTANTINESCO, Vlad şi CHIRIŢĂ Radu. Raport comun asupra tezei de doctorat „Combaterea crimei organizate prin dispozitii de drept penal” susţinută în anul 2011 de dna Laura Codruţa Kovesi. 30 noiembrie 2016. Disponibil la: www.edu.ro. Ultima accesare: 12 decembrie 2019.
[3] Fapte de plagiat care apar în scrieri care au ca autor sau coautor pe ANDRONESCU Ecaterina şi sunt incluse sub numerele 00112, 00113, 00114, 00383, 00384, 00385 în Indexul Operelor Plagiate de la www.plagiate.ro.
[4] Fapte de plagiat care apar în scrieri care au ca autor pe OLARU Codruţ şi sunt incluse sub numerele 00407, 00408, 00409, 00410, 00411 în Indexul Operelor Plagiate de la www.plagiate.ro.
[5] SERCAN, Emilia. Șeful Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru, a plagiat aproape toată teza sa de doctorat. Pressone. 26 septembrie 2018. Disponibil la: www.pressone.ro.
[6] Fapte de plagiat care apar în scrieri care au ca autor pe PIRTEA Marilen şi sunt incluse sub numerele 00353, 00354, 00355, 00413 în Indexul Operelor Plagiate de la www.plagiate.ro.

Note

1. Dorin Isoc este iniţiatorul Indexului Operelor Plagiate în România de la pagina www.plagiate.ro şi preşedintele Asociaţiei Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară din Cluj-Napoca.
2. Acest text poate fi preluat în mod neîngrădit de către orice doritor şi republicat, în parte sau integral, cu menţiunea corectă a provenienţei sale.
3. Pentru cei curioşi, Asociaţia GRAUR (Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară) din Cluj-Napoca nu are nici un fel de apartenenţă politică şi nu este finanţată nici de miliardarul american George Soros (se citeşte [şoroş]), nici de Academia Română care apără plagiatorii şi nici măcar de Guvernul României. GRAUR funcţionează exclusiv cu resurse financiare din mediul privat şi nu este decât în serviciul societăţii româneşti.
4. Invităm orice cetăţean care găseşte că demersurile noastre sunt justificate şi necesare societăţii româneşti să dirijeze cei 2% din impozit pentru finanţarea eforturilor noastre. Informaţii la www.plagiate.ro sau la www.graur.org
5. Invităm plagiatorii care simt nevoia să ne acţioneze în judecată pentru calomnie şi să ne ceară daune morale de mai mult de 1 leu, să o facă în mod ordonat şi bine planificat pentru a nu încărca instanţele, în mod inutil, cu dosare cu iz de pâră şi de răzbunare.