A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A
       
A
C
A
D
E
M
I
C
Ghinesbuca haiducilor şi haiduciilor contra civilizaţiilor