Noutăţi editoriale

 


Dorin ISOC, Managementul proiectelor de cercetare. Proiecte cu finantare publica natională si internatională. Capitalizarea si gestiunea proprietătii intelectuale. Ghid practic, Risoprint , Cluj-Napoca, 2007, 272 p.; 17 x 24 cm. Bibliogr. Index, 18.00 lei

Cartea este o reeditare adăugită si completată si se referă la aspecte specifice pro­iec­te­lor de cer­ce­­tare. Se insistă asupra proiectelor cu finantare publică si, pentru prima dată in literatura europeană se vorbeste pe larg despre solutii de capitalizare a proprietătii intelectuale.   

Copertă Cuprins Despre autor De unde o cumpărăm?

Dorin ISOC, Managementul proiectelor de cercetare. Ghid practic, Risoprint , Cluj-Napoca, 2007, 208 p.; 17 x 24 cm. Bibliogr. Index, 25.00 lei

 Cartea este o primă abordare în România a aspectelor specifice pro­iec­te­lor de cer­ce­­tare. In centrul activităţii de cercetare este situată proprie­ta­tea intelectuală ca un cadru care permite valorificarea superioară a crea­ţiei intelectuale originale. Sunt de semnalat cel puţin:

a)       prezentarea coerentă şi exemplificată a modului de construire a unei pro­pu­neri de proiect de cercetare care trebuie să participe la o licitaţie publică.

b)       prezentarea exemplificată a principiilor unei evaluării corecte a unei propuneri de pro­iect de cer­ce­tare care participă la o competiţie.

c)       prezentarea exemplificată a modului în care trebuie raportate rezultatele unui proiect  de cercetare cu respectarea principiilor de protecţie şi gestiune a proprietăţii in­te­lec­tu­ale.

d)       prezentarea exemplificată a implicaţiilor protecţiei şi gestiunii proprietăţii intelectuale în derularea unui proiect de cercetare.

e)     prezentarea, în premieră, a formelor concrete ale plagiatului şi a principiilor de era­di­care ale aces­tuia.  

Copertă Cuprins Despre autor De unde o cumpărăm? / EPUIZATĂ

Orice autor sau editură îşi poate expune aici lucrările publicate. Pentru aceasta se va expedia pe adre­sa graur@graur.org un document format htm care să cuprindă cadrul de prezentare potrivit exem­ple­lor deja existente.