NEMO CENSETUR IGONRARAE LEGEM!

Convenţia privind drepturile omului.

 

Unde se vorbeşte că înaintea tuturor legilor ţărilor există drepturile universale ale omului. Nici un om nu este sclavul vreunui sistem, chiar dacă acesta este instituit în ţara sa de baştină.

 Legea nr.233/2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor.

 

Unde se vorbeşte despre cum se soluţionează petiţiile. Răspunsul la o petiţie este în mod normal de 30 de zile. Termenul poate fi prelungit cu anunţarea petiţionarului. Funcţionarul trebuie să justifice cu temeiul legal orice răspuns al său.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

Unde se dau mijloacele prin care orice cetăţean poate să ajungă la informa­ţiile publice iar aroganţa funcţionarilor să fie domolită sau chiar pedepsită.

Legea nr. 554/2004  a contenciosului administrative

 

Instituţiile sunt obligate să respecte cetăţeanul căruia trebuie să-i resolve pro­blemele şi să-i răspundă concret şi cuviincios. Dacă cei ce conduc insti­tu­ţia nu înţeleg să-şi facă datoria, instanţele le pot impune acest lucru şi plata unor daune pentru atitudinea lor arogantă.

Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
 

Legea are în vedere protecţia persoanelor din autorităţi în instituţii publice care sesizează şi iau atitudine faţă de abuzurile şi ilegalităţile persoanelor cu funcţii de conducere. Aceste persoane trebuie protejate de acţiunile de hărţuire şi abuz de putere pe care orice conducător înţelege să-l folosească pentru “a-şi face linişte în feuda pe care şi-o asociază cu persoana şi cu viaţa sa de excepţie”.