Acţiunile civice ale GRAUR

 

 

 

14 noiembrie 2007

GRAUR solicită conducerii Universităţii Tehnice din Cluj Napoca să comunice procesul verbal al şedinţei de Senat şi calendarul şedinţelor de Senat din anul universitar 2007-2008.

Universitatea comunică procesul verbal al şedinţei de Senat din data de 23 octombrie 2007 dar se face că nu înţelege necesitatea de a comunica şi calendarul şedinţelor din anul 2007/2008. Oare de ce? Ii este frică domnului Rector că potrivit legii s-ar putea trezi în sală cu persoane nedorite care au dreptul să participe la şedinţele de Senat? Graur va continua in instanţă să obţină şi acest calendar ascuns cu grijă de domnul Rector.

29 august 2007

GRAUR solicită conducerii Universităţii Tehnice din Cluj Napoca să comunice situaţia valutei alocate unor persoane din catedrele şi serviciile instituţiei pe anii 2006 şi primele opt luni din anul 2007. Universitatea nu îşi îndeplineşte datoria de a comunica aceste informaţii în termenul prevăzut de lege şi este acţionată în instanţă. In aceste condiţii instituţia reuşeşte ca până primul termen să depună informaţia solicitată în maniera publicată pe această pagină.

Asupra modului de prezentare a informaţiei fată de cele solicitate şi a dorinţei de transparenţă reală a instituţiei universitare va putea să se pronunţe fiecare membru al comunităţii academice.

2 octombrie 2006

 GRAUR solicită conducerii Universităţii Tehnice din Cluj Napoca locul şi momentul în care a publicat lista posturilor vacante ale statelor de funcţiuni din Universitate pentru anul univ.2006/2007 precum şi momentul în care procedurile legale de ocupare a acestor posturi a avut loc.

4 septembrie 2006

 GRAUR solicită conducerii Universităţii Tehnice din Cluj Napoca lista cu persoanele care au suplinit posturile vacante din statele de funcţiuni în anul univ.2005/2006, numărul total de ore fizice prestat de fiecare dintre suplinitori precum şi sumele primite de aceştia pentru orele prestate.

Universitatea Tehnică refuză cu aroganţă să răspundă interesului asociaţiei pentru cunoaşterea şi răspândirea informaţiei de interes public.

In data de 9 octombrie 2006 asociaţia face uz de drepturile sale legitime şi potrivit prevederilor Legii nr.544/2001 şi acţionează Universitatea Tehnică din Cluj Napoca în instanţă pentru refuzul de a oferi informaţia de interes public solicitată.