GRAUR - Grupul pentru Reformă si Alternativă Universitară

Despre noi

GRAUR a apărut ca o reactie firească, într-un moment în care societatea românească a ajuns la o perfectă, unică si încremenită stare de asteptare pasiva a unei nenumite minuni. Aceasta minune continua sa întârzie si ea ar trebui să curete si să lustruiasca, să dea viată, moralitate, normalitate si prosperitate.
Toate ar trebui însă să nu ne implice cu nimic si sa nu ne ceară nimic, dar ele ar fi menite să ne multumească pe toti, în acelasi timp.

Misiune

GRAUR îsi propune sa fie un mijloc de sprijin, concentrare si comunicare a energiilor si initiativelor fiecaruia dintre cei care doresc sa se angajeze în reformarea si perfectionarea societatii românesti de pe pozitia aceluia care, într-o forma oarecare, de fapt sau numai afectiv, apartine comunitatii academice.

Forme de actiune

1. articole publicate de orice membru al comunitatii academice în publicatiile proprii sau în alte publicatii românesti sau straine.

2. lucrări publicate sub egida sa.

3. propuneri de acte normative si legislative la toate nivelurile de competenta.

4. organizarea de manifestări publice stiintifice, de popularizare, de dezbateri, culturale si artistice.

5. asistentă juridică si actiuni în instantă pentru respectarea legilor si drepturilor membrilor lumii academice.

6. interventii în mass-media.

7. lobby parlamentar.

Obiectivele asociatiei

1. stimularea coeziunii lumii universitare în vederea exprimarii si cunoasterii opiniilor în legatura cu reforma învatamântului superior si a dinamicii perfectionarii acestuia.

2. facilitarea schimbului de experiente orientate pentru perfectionarea învătământului superior din România.

3. stimularea formelor constructive de monitorizare si corectare a actiunilor Ministerului educatiei si organelor de conducere a universitatilor din România în domeniul profesional, social si al gestiunii activitatilor cadrelor didactice universitare si al bunei gospodăriri a banului public.

4. stimularea implicarii cadrelor didactice universitare în actiunile de reforma si perfectionare a universitătilor românesti.

5. stimularea tuturor formelor prin care opiniile, pozitiile si experientele valoroase pot ajunge la cunostinta societătii si a tuturor reprezentatilor acesteia.

6. promovarea pe toate caile a demnitatii cadrelor didactice universitare si a cetăteanului.

7. promovarea pe toate căile a colaborării constructive a cadrelor didactice universitare cu studentii si reprezentantii autorizati ai acestora.

8. popularizarea formelor prin care reprezentantii (membrii) comunitatii academice pot interveni si sprijini activitatea economica, sociala, medicala, artistica etc. a României.

9. facilitatea si stimularea cunoasterii de către societatea româneasca a pozitiei lumii academice cu privire la orice probleme curente interne si externe ale României în toate domeniile vietii societătii.

Programul „Universitatea - instituţie - model a Reformei societăţii”

Expunere de motive: Schimbarea unei societăti, adaptarea ei la noi conditii si exigente, la noi provocări si riscuri trebuie imaginată cu gândul la viitor. Pentru aceasta, atentia întregii societăti trebuie să se îndrepte spre tânăra generatie si spre modul în care aceasta se formează. Este o aberatie sociala sa se creada ca o scoala veche, perimata, cu dascăli îmbătrâniti si epuizati poate forma o generatie sănătoasă, morală, calificată profesional, cu initiativa, responsabilitate si cunostinte.
Este sarcina societătii civile să monitorizeze ca scoala, în care societatea îsi pune speranta, sa nu sufere derapaje care sa-i altereze menirea si functia socială.
Este sarcina societătii civile să semnaleze anormalitatea, risipirea banului public, degradarea morala care pot dauna scolii si modului de formare a noii generatii.

In acelasi timp, prin măsuri eficiente, corecte si sistematice, Universitatea ca institutie poate deveni, prin organizare, mobilitate si adaptabilitate si mod de functionare, o institutie model, pentru întreaga societate.

A. Componenta de monitorizare si stimulare a integritaţii academice

Nr.

crt.

Obiectiv si descrierea lui

1.    

Monitorizarea modului în care fiecare Universitate posedă un sistem centralizat de evidentă a creatiilor intelectuale proprii.

Descriere: Prin creatie intelectuala proprie se întelege ansamblul tuturor creatiilor angajatilor sau studentilor universitatii. Aceasta evidenta accesibila public va indica creatia numai sub forma bibliografica, fara a permite, în mod necesar, accesul la aceste creatii.

2.    

Monitorizarea modului în care Universitatea previne, identifica si sanctioneaza în mod exemplar plagiatul.

Descriere: Se cunosc persoanele care trebuie sa sesizeze orice bănuială de plagiat, persoanele si procedurile abilitate sa constate plagiatul, organismele care aplica pentru plagiat pedeapsa exemplara mergând pâna la eliminarea din institutie a vinovatilor.

3.     

Monitorizarea modului de promovare academica prin respectarea transparenta a conditiilor legale.

Descriere:Pentru promovare, conditiile impuse de lege si de institutia universitara trebuie respectate fara exceptie si uniform, atât pentru candidatii din interiorul dar si cei din exteriorul sistemului de învatamânt / cercetare universitara.

4.    

Monitorizarea utilizarii de mijloace oneste, legale si corecte pentru obtinerea meritului profesional si stiintific.

Descriere: In orice universitate, orice persoana este libera sa-si construiasca meritul profesional si stiintific potrivit specificului personalitatii sale, interesului si potentialului sau. Nu este permisa în nici o ocazie utilizarea de mijloace sau cai prin care aceste merite sa fie exagerate sau modificate în favoarea unei persoane prin alte mijloace decât cele considerate loiale si etice.

5.    

Monitorizarea modului transparent de tratare a angajatilor în vederea obtinerii unor drepturi salariale speciale.

Descriere: Orice drept salarial si drept salarial special se poate obtine numai prin respectarea unor criterii anuntate din timp, avizate pentru îndeplinire, publicate si care pot fi probate în fata oricarei contestatii.

6.    

Monitorizarea ocuparii functiilor de conducere neeligibile exclusiv prin concursuri de competenta profesionala.

Descriere : Orice functie de conducere neeligibila (adica ce nu este ocupata prin alegeri) trebuie sa fie ocupata numai prin concurs si nu prin vointa unei persoane.

7.    

Monitorizarea modului de derulare a proiectelor de cercetare cu finantare publica.

Descriere: Proiectele de cercetare trebuie derulate potrivit propunerii de proiect acceptate si aprobate, cu respectarea normelor deontologice a cercetarii, cu cheltuirea judicioasa si potrivit destinatiei stabilite de finantator a banului public.


B. Componenta de monitorizare si stimulare a transparentei decizionale si a modului de cheltuire a banului public

Nr.

crt.

Obiectiv si descrierea lui

1.         

Monitorizarea transparentei decizionale în Universitate

Descriere: In institutie decizia trebuie sa fie urmarita în fiecare moment astfel încât conducerea universitatii de catre persoane alese prin sufragiu public sa nu transforme mediul universitar în mediu separat de interese de partid sau feude conduse în mod despotic de grupuri de interese straine exigentelor învatamântului superior. Universitatea nu este loc de afisare si manifestare a orgoliilor morbide ci locul unde trebuie sa creasca si sa se formeze copii nostri.

2.         

Monitorizarea transparentei în cheltuirea banului public.

Descriere: Banul public trebuie cheltuit numai potrivit destinatiei sale si fara actiuni de dirijare a acestuia spre persoane, firme sau alte entitati în afara exigentelor legii si a obtinerii eficientei maxime a acestuia în fiecare moment si activitate. Orice contribuabil sau reprezentant al contribuabililor este în drept sa obtina, imediat si în mod complet, informatii si explicatii asupra modului în care banii lui sunt cheltuiti.

3.         

Monitorizarea transparentei în relatiile cu societatea si cu mediul socio-economic.

Descriere: Relatiile cu mediul socio-economic nu trebuie sa puna institutia universitara în situatia de a fi un paravan care sa mascheze concurenta neloiala sau lipsa de calitate ca forma de activitate.

4.           

Monitorizarea modului transparent de instruire a studentilor în raport cu nevoile reale ale societatii si cu eforturile pe care societatea le face pentru a-si forma o intelectualitate de calitate.

Descriere: Universitatea trebuie sa ofere societatii românesti o intelectualitate de calitate bine pregatita profesional dar si cu o constiinta a utilitatii sale în societate.

5.           

Monitorizarea mecanismelor de reforma a învatamântului universitare si a activitatii de cercetare cu finantare publica.

Descriere: Fiecare institutie universitara trebuie sa aiba mecanisme de Reforma proprii dar care sa nu se transforme în mecanisme de represiune împotriva celor nedoriti sau în mecanisme de îngradire prin care la Reforma pot participa numai anumite persoane sau grupuri de persoane.

  C. Componenta de monitorizare si sprijin a construirii, functionarii corecte, transparente si perfectionarii institutionale

Nr.

crt.

Obiectiv si descrierea lui

1.      

Monitorizarea coerentei de reglementare a activitatii Universitatii

Descriere: Functionarea Universitatii trebuie guvernata printr-un sistem de reglementari interne cu o codificare interna unica, cu posibilitatea identificarii datei primei variante, datei ultimei modificari. Autonomia universitara nu trebuie sa se confunde cu dreptul unor persoane de a încalca legea.

2.      

Monitorizarea mecanismelor proprii ale Universitatii de a se adapta, de a introduce si modifica/perfectiona orice document cu caracter de reglementare

Descriere: Modificarea/perfectionarea trebuie sa se poata propune la initiativa oricarei persoane sau grup de persoane, indiferent de functie. Initiativa de modificare/perfectionare trebuie sa parcurga un acelasi drum de avizare si aprobare pentru orice persoana.

3.      

Monitorizarea transparentei de informare a membrilor comunitatii academice si a contribuabilului prin afisare/actualizare pe internet a tuturor documentelor de reglementare si decizie în ultima varianta.

Descriere: Orice document de reglementare intern se va gasi pe pagina internet a institutiei în ultima varianta aprobata si va avea indicata calea spre arhiva de variante anterioare.

 Forme de actiune : Asociatia îsi propune sa acţioneze prin verificari orientate pe obiectivele programului si prin folosirea pârghiilor legii, acolo unde se constata abuzul, opacitatea si faptul ilicit.
Totodata articolele informative, inclusiv pamfletul si satira orientata inclusiv asupra persoanelor vor prezenta si populariza situaţiile incriminate. Periodic, se vor publica si vor fi orientate spre organisme nationale si internaţionale, spre organele abilitate ale statului, spre presă, rapoarte cu starea de fapt din institutiile universitare monitorizate.
Toate informaţiile vor fi apărea în publicaţia electronică „Alternativa Academică” pe www.graur.org.

Acţiuni în curs Legea pentru toţi Studii Noutăţi editoriale
Valuri şi ecouri Sprijin Asociaţia GRAUR Campania antiPlagiat Contact
       
GRAUR este şi acţioneaza ca AVERTIZOR de INTEGRITATE