G R A U R
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Proiectele noastre
Indexul Operelor Plagiate
Alternativa Academica
Contact
Societatea civilă are dreptul să se manifeste acolo unde statul, prin reprezentanţii săi, nu poate, nu ştie sau nu vrea să intervină sau să acţioneze.

Intervenţii civice 2017

Intervenţiile civice sunt acţiuni concrete, care răspund cerinţelor formulate în obiective şi programe.
Fiecare intervenţie civică este fundamentată pe elemente de legitimitate, are o natură specifică, nişte efecte sociale scontate şi un mod de derulare.
Din modul de prezentare a intervenţiilor civice aflate în curs sau a celor deja finalizate, orice persoană poate afla în mod transparent care sunt acţiunile concrete al asociaţiei GRAUR şi care sunt efectele acestor acţiuni.

Intervenţia civică nr.21/2016

Iniţiată în cadrul proiectului: „Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Obiectul intervenţiei: Se notifică Ministerului Educaţiei Naţionale faptul că Indexul Operelor Plagiate a publicat faptele de plagiat sub numerele 00340, 00339, 00338, 00337, 00336, 00335 cu referire la teza de doctorat a dlui Nicu Florescu şi că prin aceasta titlul ştiinţific acordat în condiţii nelegale se impune a fi retras.
Efectele intervenţiei: Intervenţie civică în derulare.

Intervenţia civică nr.04/2016

Iniţiată în cadrul proiectului: „Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Context social care impune intervenţia: Ministerul Educaţiei Naţionale nu are, la momentul intervenţiei, o politică deschisă, transparentă şi consecventă în descurajarea plagiatului în universităţi. Se propune o serie de măsuri administrative care se finalizează cu necesitatea ca sancţionarea plagiatului să se finalizeze cu retragerea titlului asigurat de stat primit în condiţii neconforme şi cu publicarea retragerii în Monitorul Oficial.
Dacă Ministerul Educaţiei Naţionale nu poate sau nu doreşte o astfel de procedură, societatea civilă este în drept să o propună folosind competenţele de care dispune.
Scopul intervenţiei: Să se creeze, la nivelul instituţiilor statului, un cadru sistematic de tratare a cazurile de obţinere a documentelor oficiale de studii prin fraudă, cum ar fi plagiatul.
Efectele intervenţiei: Intervenţie civică în derulare.
© 2018 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România