G R A U R
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Proiectele noastre
Indexul Operelor Plagiate
Alternativa Academica
Contact
Societatea civilă are dreptul să se manifeste acolo unde statul, prin reprezentanţii săi, nu poate, nu ştie sau nu vrea să intervină sau să acţioneze.

Intervenţii civice 2017

Intervenţiile civice sunt acţiuni concrete, care răspund cerinţelor formulate în obiective şi programe.
Fiecare intervenţie civică este fundamentată pe elemente de legitimitate, are o natură specifică, nişte efecte sociale scontate şi un mod de derulare.
Din modul de prezentare a intervenţiilor civice aflate în curs sau a celor deja finalizate, orice persoană poate afla în mod transparent care sunt acţiunile concrete al asociaţiei GRAUR şi care sunt efectele acestor acţiuni.

Intervenţia civică nr.04/2017

Iniţiată în cadrul proiectului: „Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Obiectul intervenţiei: Se solicită Ministerului Educaţiei să pună la dispoziţie informaţiile financiare şi de organizare a proiectului cu finanţare publică, prin banca mondială, proiect intitulat „Stiinţe ale naturii computaţionale şi studii interdisciplinare” ce a avut ca director pe Prof.univ.Petrilă Titus Horia. In rezultatele acestui proiect apar lucrări plagiate raportate în Indexul Operelor Plagiate .
Efectele intervenţiei: Intervenţie civică în derulare.
© 2018 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România