Intervenţie civică nr.10/2018

Legitimitatea intervenţiei:
Integritatea civică trebuie asigurată şi garantată de corecta funcţionare a instituţiilor statului. Plagiatul şi frauda academică pot fi evitate dacă în momentul publicării fiecare autor menţionează sursa de finanţare a scrierii elaborate de autor în calitate de angajat.
Această practică se regăseşte în toate ţările civilizate şi reprezintă materializarea unui drept al angajatorului de a fi proprietarul dreptului de autor asupra operelor create de angajaţi.
Natura intervenţiei:
Se solicită Ministrului Educaţiei, Ministerului Cercetării şi Curţii de Conturi a României se impună ca angajaţii din instituţiile publice să precizeze în lucrările elaborate, în mod explicit, sursa de finanţare.
Efecte sociale preliminate:
Fiecare instituţie a statului care operează cu scrieri ale angajaţilor sau care controlează aceste activităţi vor trebui să intre în legalitate şi în aplicarea normelor minime de prudenţialitate în corecta gestiune a resurselor financiare publice.
Pentru a asigura repararea prejudicierii produse se impune ca instituţia să facă publice pe pagina sa web numele persoanelor sancţionate cu precizarea că se dezice de faptele lor.
Evoluţia intervenţiei:
23 februarie 2018:
GRAUR notifică Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Cercetării şi Inovării, Academia Română şi Curtea de Conturi a României să analizeze şi să acţioneze pentru obligarea angajaţilor instituţiilor statului român să menţioneze în mod explicit în scrierile lor sursa de finanţare.
Efecte:
Prin adresa nr.27143/12.03.2018 Ministerul Educaţiei Naţionale justifică // Ministerul Educaţiei Naţionale de ce nu poate impune angajaţilor săi să menţioneze în mod explicit sursa de finanţare a lucrărilor realizate şi publicate de aceştia.
3 aprilie 2018:
GRAUR comunică Curţii de Conturi a României adresa nr.27143/12.03.2018 prin care Ministerul Educaţiei Naţionale refuză aplicarea de norme de prudenţialitate financiară în relaţia cu activitatea de publicare de lucrări realizare de angajaţii instituţiilor Ministerului. // GRAUR/Curtea de Conuri a Romaniei.
Efecte:
Intervenţie civică în aşteptare.
© 2018 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România