Intervenţie civică nr.14/2018

Legitimitatea intervenţiei:
Este dreptul comunităţii să acorde stimă şi onoare tuturor cetăţenilor care au contribuit prin munca lor la prosperitate şi la progres. Atunci când un organ ales al comunităţii decide să acorde recunoaştere şi distincţii unor persoane, este dreptul fiecărui membru al comunităţii să vegheze la respectarea integrităţii de către persoanele considerate demne de onoare.
Asocierea unei distincţii sau titlu cu modul în care persoana a înţeles să fie un exemplu, o valoare nu este un aspect care poate fi lăsat la latitudinea unor organe alese cât timp există fapte care au fost ascunse, nu au fost luate în considerare sau au fost identificate ulterior deciziei luate. Gravitatea suspiciunilor lipsei de integritate academică este cu atât mai serioasă şi cu cât într-o metropolă universitară, un cetăţean şi dascăl este un model pentru tânăra generaţie.
Natura intervenţiei:
Solicitare la autorităţile locale prin care se cere retragerea titlului de cetăţean de onoare dlui.Prof.Radu Munteanu care apare în Indexul Operelor Plagiate ca autor de fapte de plagiat.
Efecte sociale preliminate:
Se urmăreşte ca situaţia prezentată şi documentată să fie analizată, pusă în discuţie şi comunitatea să fie avertizată asupra sa. In cazul în care faptele dovedesc veridicitatea încălcării normelor de etică academică este firesc în cazul semnalat să se acţioneze pentru retragerea titlului de „cetăţean de onoare”.
Evoluţia intervenţiei:
13 martie 2018:
Asociaţia GRAUR solicită primarului Municipiului Cluj-Napoca să retragă titlul de „cetăţean de onoare” acordat Prof.Univ. Radu Munteanu pe baza probelor de autor de scrieri plagiate cuprinse şi dovedite în Indexul Operelor Plagiate sub numerele 00297, 00358, 00162, 00161.
Efecte:
Intervenţie civică în aşteptare.
© 2018 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România