G R A U R
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Proiectele noastre
Indexul Operelor Plagiate
Alternativa Academica
Contact
Societatea civilă are dreptul să se manifeste acolo unde statul, prin reprezentanţii săi, nu poate, nu ştie sau nu vrea să intervină sau să acţioneze.

Intervenţii civice


Intervenţie civică nr.18/2018

Intervenţie iniţiată în cadrul proiectului:
„Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Contextul social care impune intervenţia:
Dna Prof.univ.Ecaterina Andronescu este o importantă persoană publică. In decursul timpului doamna profesoară a acumulat mai multe funcţii publice: ministrul al educaţiei, rector al Universităţii Politehnica Bucureşti, Președinte al Consiliului Național al Rectorilor, Membru al Academiei Oamenilor de Știință, Membru al Academiei de Științe Tehnice.
Doamna profesoară se bucură de mai multe titluri onorifice de Doctor honoris causa al Universităţii din Reşiţa, Universităţilor „Ovidius” şi „Andrei Saguna” din Constanţa, Politehnica din Timişoara, „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universităţii „Stefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Petroşani, Universitatea Tehnică „G.Asachi” din Iaşi, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea Valahia din Târgovişte iar Preşedintele României i-a conferit „Steaua României” în grad de cavaler.
In acest moment în Indexul Operelor Plagiate sunt identificate faptele sub numerele 00112, 00113, 00114, 00383, 00384, 00385 care cuprind numele persoanei pe listele de autori.
Scopul intervenţiei:
Se solicită Preşedintelui României să retragă titlul şi distincţia „Steaua României” acordate dnei Ecaterina Andronescu. Solicitarea este motivată pentru grave încălcări ale eticii universitare probate prin înregistrările din Indexul Operelor Plagiate.
Legitimitatea intervenţiei:
Societatea nu poate onora persoane care dovedesc lipsă de integritate în activitatea lor profesională şi socială.
Chiar dacă onorurile sunt administrate sau acordate de persoane alese prin vot public sau de instituţii ale statului, orice persoană care se consideră afectată de modul în care onorurile sunt gestionate poate solicita retragerea lor.
Obiectul intervenţiei:
In condiţiile în care în Indexul Operelor Plagiate au fost documentate mai multe plagiate care o au printre autori pe dna Ecaterina Andronescu, asociaţia GRAUR consideră că ordinul „Steaua României” i-a fost acordat pe nemerit şi se impune de îndată retragerea ei.
Efecte sociale preliminate:
Prin retragerea unei înalte distincţii a statutului român se va crea un exemplu din care tânăra generaţie va putea învăţa că înaintea tuturor calităţilor unei persoane publice, integritatea este singura care conferă valoarea necesară respectului public.
Evoluţia intervenţiei:
3 aprilie 2018:
Prin GRAUR // Preşedintele României solicită retragerea distincţiei „Steaua României” acordate dnei Ecaterina Andronescu în condiţiile în care în Indexul Operelor Plagiate se dovedesc plagiatele cu numerele 00385, 00384, 00383, 00114, 00113, respectiv 00112.
Efecte:
Cancelaria Ordinelor din structura Administraţiei Prezidenţiale prin adresa nr.CA/387/27.04.2018 informează că numai …cavalerii unui ordin naţional pot semnala Cancelariei Ordinelor atitudini şi fapte pe care le consideră dezonorante comise de alţi cavaleri ai respectivului ordin şi care aduc prejudicii morale şi ating demnitatea şi onoarea Ordinului. …In consecinţă, doar un cavaler al Ordinului Naţional „Steaua României” poate solicita declanşarea procedurii de retragere a decoraţiei acordate doamnei prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu, prin supunerea cazului în atenţia Consiliului de Onoare al acestei distincţii…”.
© 2018 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România