G R A U R
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Proiectele noastre
Indexul Operelor Plagiate
Alternativa Academica
Contact
Societatea civilă are dreptul să se manifeste acolo unde statul, prin reprezentanţii săi, nu poate, nu ştie sau nu vrea să intervină sau să acţioneze.

Intervenţii civice 2018

Intervenţiile civice sunt acţiuni concrete, care răspund cerinţelor formulate în obiective şi programe.
Fiecare intervenţie civică este fundamentată pe elemente de legitimitate, are o natură specifică, nişte efecte sociale scontate şi un mod de derulare.
Din modul de prezentare a intervenţiilor civice aflate în curs sau a celor deja finalizate, orice persoană poate afla în mod transparent care sunt acţiunile concrete al asociaţiei GRAUR şi care sunt efectele acestor acţiuni.

Intervenţia civică nr.19/2018

Iniţiată în cadrul proiectului: „Universitatea, model de integritate, pentru comunitate”.
Context social care impune intervenţia: Din mijloacele media s-a aflat că Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a acordat cetăţeanului Eugen Orlando Teodorovici care ocupă o funcţie de demnitate publică, o diplomă de studii în condiţiile în care personal recunoaşte că nu a solicitat-o şi că nu a îndeplinit nici un fel de obligaţie şcolară. Instituţia este una cu finanţare publică, o diplomă de studii reprezintă o formă de garanţie a statului, iar obţinerea unei diplome de studii reprezintă un serviciu reglementat prin lege. Acest document a fost eliberat cu complicitatea unui număr mare de angajaţi ai instituţiei de stat.
Scopul intervenţiei: Tragerea exemplară la răspundere, inclusiv penală a tuturor persoanelor care au acţionat prin încălcarea legii pentru acordarea unui document de studii în condiţii cu totul abuzive.
Efectele intervenţiei: Intervenţie civică în derulare.

Intervenţia civică nr.18/2018

Iniţiată în cadrul proiectului: „Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Contextul social care impune intervenţia: Dna Prof.univ.Ecaterina Andronescu este o importantă persoană publică. In decursul timpului doamna profesoară a acumulat mai multe funcţii publice: ministrul al educaţiei, rector al Universităţii Politehnica Bucureşti, Președinte al Consiliului Național al Rectorilor, Membru al Academiei Oamenilor de Știință, Membru al Academiei de Științe Tehnice.
Doamna profesoară se bucură de mai multe titluri onorifice de Doctor honoris causa al Universităţii din Reşiţa, Universităţilor „Ovidius” şi „Andrei Saguna” din Constanţa, Politehnica din Timişoara, „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universităţii „Stefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Petroşani, Universitatea Tehnică „G.Asachi” din Iaşi, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea Valahia din Târgovişte.
Pentru activitatea sa, Preşedintele României i-a conferit „Steaua României” în grad de cavaler.
In acest moment în Indexul Operelor Plagiate sunt identificate faptele sub numerele 00112, 00113, 00114, 00383, 00384, 00385 care cuprind numele persoanei pe listele de autori.
Scopul intervenţiei: Se solicită Preşedintelui României să retragă titlul şi distincţia „Steaua României” acordate dnei Ecaterina Andronescu. Solicitarea este motivată pentru grave încălcări ale eticii universitare probate prin înregistrările din Indexul Operelor Plagiate.
Efectele intervenţiei: Intervenţie civică în derulare.

Intervenţia civică nr.16/2018

Iniţiată în cadrul proiectului: „Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Obiectul intervenţiei: In condiţiile în care în ultimii 27 de ani Academia Română nu a luat niciodată atitudine sau în studiu fenomenul plagiatului şi instituţia a dovedit lipsa de interes pentru faptele de plagiat ale membrilor săi sau a colaboratorilor săi, GRAUR se va adresa fiecărui membru al Academiei Române cu o scrisoare de informare. In scrisoare se va solicita şi manifestarea poziţiei membrilor inclusiv faţă de alegerile pentru funcţia de preşedinte al Academiei.
Efectele intervenţiei: Intervenţie civică în derulare.

Intervenţia civică nr.15/2018

Iniţiată în cadrul proiectului: „Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Obiectul intervenţiei: Solicitare la autorităţile locale prin care se cere retragerea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca dlui.Prof.Univ. Marius Bojiţă care apare în Indexul Operelor Plagiate ca autor de fapte de plagiat.
Efectele intervenţiei: Intervenţie civică în derulare.

Intervenţia civică nr.14/2018

Iniţiată în cadrul proiectului: „Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Obiectul intervenţiei: Solicitare la autorităţile locale prin care se cere retragerea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca dlui.Prof.Univ. Radu Munteanu care apare în Indexul Operelor Plagiate ca autor de fapte de plagiat.
Efectele intervenţiei: Intervenţie civică în derulare.

Intervenţia civică nr.13/2018

Iniţiată în cadrul proiectului: „Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Obiectul intervenţiei: Solicitare la autorităţile locale ale Municipiului Ploieşti prin care se cere retragerea titlului de cetăţean de onoare dlui.Prof.Nicolae Napoleon Antonescu care apare în Indexul Operelor Plagiate ca autor de fapte de plagiat.
Efectele intervenţiei: Intervenţie civică în derulare.

Intervenţia civică nr.12/2018

Iniţiată în cadrul proiectului: „Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Obiectul intervenţiei: Se solicită Ministrului Educaţiei să demită toate persoanele din Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) care apar ca autori de scrieri plagiate raportate în Indexul Operelor Plagiate .
Efectele intervenţiei: Intervenţie civică în derulare.

Intervenţia civică nr.11/2018

Iniţiată în cadrul proiectului: „Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Obiectul intervenţiei: Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava este informată că mai mulţi profesori ai săi apar în Indexul Operelor Plagiate cu fapte de plagiat şi se cere verificarea şi constatarea faptelor şi apoi, eliminarea lor din viaţa universitară şi afişarea dezicerii de aceştia pe pagina instituţiei.
Efectele intervenţiei: Intervenţie civică în derulare.

Intervenţia civică nr.10/2018

Iniţiată în cadrul proiectului: „Universitatea, model de integritate, pentru comunitate”.
Obiectul intervenţiei: Se solicită Ministrului Educaţiei, Ministerului Cercetării şi Curţii de Conturi a României se impună ca angajaţii din instituţiile publice să precizeze în lucrările elaborate, în mod explicit, sursa de finanţare.
Efectele intervenţiei: Intervenţie civică în derulare.
© 2018 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România