G R A U R
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Proiectele noastre
Indexul Operelor Plagiate
Alternativa Academica
Contact
Societatea civilă are dreptul să se manifeste acolo unde statul, prin reprezentanţii săi, nu poate, nu ştie sau nu vrea să intervină sau să acţioneze.

Intervenţii civice


Intervenţie civică nr.1/2019

Intervenţie iniţiată în cadrul proiectului:
„Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie, fără poluare, fără contrafacere”
Legitimitatea intervenţiei:
Cazul ziaristei Emilia Şercan, în care un ziarist este ameninţat cu moartea pentru că are curajul să informeze corect societatea, confirmă ceea ce noi o spunem de mai bine de zece ani: plagiatorii români formează o mafie bine organizată a gulerelor albe.
Obiectul intervenţiei:
Nu se poate admite ca într-o ţară civilizată să existe sectoare sau fapte care să nu se supună criticii justificate a presei sau societăţii civile.
Efecte sociale preliminate:
Creşterea presiunii asupra tuturor instituţiilor statului implicate în asigurarea integrităţii societăţii ca să-şi facă datoria în mod corect, nepărtinitor indiferent de numele şi poziţiile persoanelor implicate în faptele grave de ameninţare a unui ziarist.
Evoluţia intervenţiei:
3 mai 2019:
GRAUR emite comunicatul de presă: „ Scoateţi plagiatorii din Academia Română, din universităţi, din demnităţi publice! ‟.
Efecte:
Intervenţie civică în aşteptare.
© 2018 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România