GRAUR

 

 

 

Doresc să sprijin eforturile

Asociaţiei Grupul pentru Reformă şi Alternativă Academică (GRAUR)

pentru că prin aceasta pot să-mi susţin punctele de vedere!

 

Ce este sistemul „2% din impozit ”?

Ce mai scrie în lege?

De ce ai orienta 2% din impozitul tău către Asociaţia GRAUR?

Ce trebuie să faci dacă eşti salariat?

Ce trebuie să faci dacă ai alte venituri decât salariile?

Ce trebuie să faci dacă ai atât salariu cât şi alte venituri decât salariile?

Ce trebuie să facă contribuabilul persoană juridică?

Unde se expediază documentele mele?

Ce este sistemul „2% din impozit”?

Sistemul „2% din impozit” îţi permite ţie, ca şi contribuabil persoană fizică, să direcţionezi 2% din impozitul pe venitul global către o entitate non-profit, asociaţie sau fundaţie (ONG). Cu alte cuvinte, în loc să dai statului acest procent de 2% , poţi acorda acest sprijin financiar direct acelora care depun eforturi pentru rezolvarea diferitelor probleme cu care se confruntă societatea românească.

Suma de 2% din impozitul pe venit nu este o donaţie, ci o sumă datorată statului, pe care acum, poţi decide cui o aloci, în ce scop şi cum, prin completarea datelor din formularul 230.

Direcţionarea a 2% din impozitul pe venit nu îţi dă dreptul de a cere vreun beneficiu financiar sau de altă natură de la organizaţia în cauză, însă poţi urmări activitatea acesteia şi poţi decide dacă o vei sprijini şi în anii următori.

Ce mai scrie în lege?

Ordonanţa de urgenţă nr.138 din 29/12/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, capitolul X, Art.84, referitor la Stabilirea şi plata impozitului pe venitul net anual impozabil prevede următoarele:

(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea entităţilor non-profit care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat revine organului fiscal competent.

De ce ai orienta 2% din impozitul tău către Asociaţia GRAUR?

1.     Pentru că noi suntem o voce realistă şi curajoasă.

2.     Pentru că noi ne asumăm responsabilitatea de a cere aplicarea legii.

3.     Pentru că noi punem drepturile omului în centrul educaţiei tineretului.

4.     Pentru că noi dorim să coalizăm puterile creaţiei intelectuale şi integrităţii civice pentru înlocuirea mentalităţii şi practicilor comuniste de a gestiona învăţământul superior.

5.     Pentru că noi milităm pentru aducerea intelectualităţii la locul ce-l merită în societatea românească.

 

Publicaţia noastră în format electronic

Alternativa Academică

te va ţine permanent la curent cu iniţiativele şi rezultatele acţiunilor noastre!

Ce trebuie să faci dacă eşti salariat?

Procedura:

a) Până la 15 mai 2017, trebuie să completezi şi să depui/expediezi poştal „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual”, cunoscută şi sub denumirea de formularul 230.
 
b) Formularele se completează în două exemplare. Originalul se completează şi se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată la administraţia financiară.

 

c) Copiile declaraţiilor se completează şi se păstrează de către contribuabil.

 

Cum se completează formularul 230:

1. La litera A, se completează datele tale de identificare ca şi contribuabil (nume, prenume, adresă, telefon, cod numeric personal etc.)

2. La litera B - destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea unei entităţii nonprofit, potrivit dispoziţiilor art.57 alin. (4) din legea nr. 571/2003, scrie datele Asociaţiei GRAUR (cele marcate cu *):

 

Informaţii asupra identităţii GRAUR

*Denumire:

GRAUR, Asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Sediu:
400027 Cluj-Napoca, str.G.Bariţiu nr.26

*Cont bancar:

RO33.BTRL.0130.1205.9378.60XX Banca Transilvania Cluj
*Cod fiscal:
CF:16793670 / 27.09.2004.
Autorizaţie:
Inc.Civ. 10862/22.09.2004; 30-1/50566.

Ce trebuie să faci dacă ai alte venituri decât salariile?

Care ar putea fi aceste venituri?

Sunt venituri din alte surse veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, drepturi de autor, venituri comerciale, venituri din profesii libere etc.).

 

Procedura:

a) Până la 15 mai 2017, trebuie să completezi şi să depui/expediezi poştal „Declaraţia specială privind veniturile realizate”, cunoscută şi sub denumirea de Declaraţia 230.

 

b) Formularele se completează în două exemplare. Originalul se completează şi se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată la administraţia financiară.

 

c) Copiile declaraţiilor se completează şi se păstrează de către contribuabil.

 

Cum se completează declaraţia 200:

La punctul III al declaraţiei 200 scrie datele Asociaţiei GRAUR:

 

Informaţii asupra identităţii GRAUR
*Denumire:
GRAUR, Asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Sediu:
400027 Cluj-Napoca, str.G.Bariţiu nr.26
*Cont bancar:
RO33.BTRL.0130.1205.9378.60XX Banca Transilvania Cluj
*Cod fiscal:

CF:16793670 / 27.09.2004.

Autorizaţie:

Inc.Civ. 10862/22.09.2004; 30-1/50566.

Ce trebuie să faci dacă ai atât salariu cât şi alte venituri decât salariile?

Care ar putea fi aceste venituri?

Sunt venituri din alte surse veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, drepturi de autor, venituri comerciale, venituri din profesii libere etc.).

 

Procedura:

a) Până la 15 mai 2008, trebuie să completezi şi să depui/expediezi poştal „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual”, cunoscută şi sub denumirea de formularul 230 şi "Declaraţia specială privind veniturile realizate", cunoscută şi sub denumirea de Declaraţia 200.

 

b) Formularele se completează în două exemplare. Originalul se completează şi se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată la administraţia financiară.

 

c) Copiile declaraţiilor se completează şi se păstrează de către contribuabil.

 

Cum se completează formularul 230:

1. La litera A, completează datele tale de identificare ca şi contribuabil (nume, prenume, adresă, telefon, cod numeric personal etc.)

2. La litera B - destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea unei entităţii nonprofit, potrivit dispoziţiilor art.57 alin. (4) din legea nr. 571/2003, scrie datele Asociaţiei GRAUR (cele marcate cu *):

 

Cum se completează declaraţia 230:

La punctul III al declaraţiei 230 scrie datele Asociaţiei GRAUR:

 

Informaţii asupra identităţii GRAUR

*Denumire:
GRAUR, Asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară
Sediu:

400027 Cluj-Napoca, str.G.Bariţiu nr.26

*Cont bancar:

RO33.BTRL.0130.1205.9378.60XX Banca Transilvania Cluj

*Cod fiscal:

CF:16793670 / 27.09.2004.

Autorizaţie:
Inc.Civ. 10862/22.09.2004; 30-1/50566.

Ce trebuie să facă contribuabilul persoană juridică?

Pentru contribuabilul persoana juridică, Legea 571/2003 privind Codul fiscal, capitolul III, Art.31, referitor la Creditul fiscal prevede următoarele:

Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt în limita a 3% din cifra de afaceri;

b) nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Unde se expediază documentele mele?

Nu uita, adresa administraţiei financiare este (pentru clujeni):

 

Administraţia Finanţelor Publice a Mun.Cluj Napoca

Pta A.Iancu nr.19

400117 - Cluj Napoca 1